Prawo a fotografia - o wypożyczaniu sprzętu

Autor: Michal Grzegorczyk

9 Lipiec 2011
Artykuł na: 4-5 minut
Po przerwie wznawiamy cykl porad prawnych "Prawo a fotografia" przygotowanych przez specjalistów z serwisu TwojePorady.pl. W tym tygodniu podpowiadamy jakie elementy powinna zawierać umowa wypożyczenia sprzętu.

Wznawiamy cykl "Prawo a fotografia". Ponownie możecie przesyłać nam opisy wątpliwych z prawnego punktu widzenia sytuacji - piszcie na adres kontakt@fotopolis.pl (dodając w tytule maila "porady prawne"). Pytania przekażemy specjalistom z serwisu TwojePorady.pl, którzy odpowiedzą na najczęściej powtarzające się problemy.

Jaką umowę podpisać na wypożyczenie sprzętu fotograficznego: Mam bardzo dobry aparat i lampy. Odezwał się ostatnio do mnie kolega fotograf chcący zrobić sesję zdjęciową na moim sprzęcie i oferuję bardzo dobrą dniówkę za jego wypożyczenie. Jaką umowę z nim podpisać? Sprzęt wart jest około 25 tys. złotych. Ile wziąć kaucji, co w sytuacji, gdy sprzęt zostanie uszkodzony? Jak mogę się zabezpieczyć?

Odpowiada Katarzyna Krupa, Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.: W celu wypożyczenia sprzętu fotograficznego należy zawrzeć umowę najmu, która w celu ochrony interesów wynajmującego powinna zawierać m. in. następujące elementy:

 • wskazanie stron umowy
 • precyzyjne określenie, że przedmiotem umowy jest najem sprzętu fotograficznego wskazanego w umowie lub w załączniku do umowy
 • określenie czasu, miejsca oraz osoby upoważnionej przez najemcę do odbioru i oddania sprzętu fotograficznego wynajmującemu, ewentualnie zasad dostarczenia oraz zwrotu tego sprzętu za pośrednictwem firmy spedycyjnej
 • wskazanie okresu wynajmu z uwzględnieniem jego minimalnego czasu obowiązywania, jednostki rozliczeniowej, sposobu jego obliczania, godziny zwrotu wynajmowanego sprzętu fotograficznego przez najemcę oraz ewentualnych zasad przedłużenia tego okresu
 • wskazanie wysokości kary umownej jaką wynajmujący może nałożyć na najemcę za opóźnienie w zwrocie sprzętu fotograficznego ponad okres wynajmu
 • postanowienia dotyczące: (i) ponoszenia przez najemcę pełnej odpowiedzialności materialnej za wynajęty sprzęt fotograficzny, (ii) zobowiązania się najemcy do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi dostarczanych wraz z wynajmowanym sprzętem oraz zabezpieczenia wynajętego sprzętu przed utratą i zniszczeniem, (iii) ponoszenia przez najemcę odpowiedzialności za szkody własne, wyrządzone osobom trzecim, jak i szkody materialne spowodowane użytkowaniem wynajętego sprzętu, (iv) zobowiązania się najemcy do ubezpieczenia wynajętego sprzętu od kradzieży lub zniszczenia
 • postanowienie dotyczące wyłączenia odpowiedzialności wynajmującego za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu fotograficznego oraz ograniczenia jego odpowiedzialności do kwoty należności za wynajem określonej w umowie
 • zobowiązanie najemcy do zapłaty na rzecz wynajmującego wartości odtworzeniowej utraconego lub uszkodzonego sprzętu fotograficznego w przypadku jego utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający naprawę lub powodujący pogorszenie jego właściwości
 • postanowienia dotyczące stanu w jakim wynajmowany sprzęt fotograficzny powinien zostać zwrócony wynajmującemu oraz dotyczące ponoszenia przez najemcę kosztów związanych z koniecznością dokonania drobnych napraw, niezbędnych konserwacji oraz dostarczenia sprzętu fotograficznego do i z serwisu
 • oświadczenie wynajmującego, że oddaje w wynajem sprzęt w pełni sprawny oraz udziela gwarancji na jego prawidłowe działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem zaleceń instrukcji obsługi
 • wskazanie zasad: (i) naliczania opłat za wynajem sprzętu fotograficznego oraz kaucji za każdy egzemplarz wynajętego sprzętu fotograficznego np. w wysokości wartości odtworzeniowej tego sprzętu, (ii) terminu i miejsca dokonania ww. wpłat, (iii) zasad zwrotu kaucji całkowitej
 • postanowienie dotyczące wyłączenia uprawnienia najemcy co podnajmowania wynajętego sprzętu fotograficznego osobom trzecim lub dopuszczenia do jego użytkowania przez osoby trzecie
 • postanowienie dotyczące zasad rozstrzygania sporów wynikających z umowy najmu sprzętu fotograficznego
Skopiuj link
Komentarze
Więcej w kategorii: Poradniki
Jak zrobić oryginalne zdjęcie na walentynki? Zapytaliśmy ChatGPT
Jak zrobić oryginalne zdjęcie na walentynki? Zapytaliśmy ChatGPT
Nadal myślisz, że najlepszym pomysłem na walentynkowe zdjęcie jest serce narysowane na zaparowanej szybie? Zobaczcie, co na ten temat ma do powiedzenia sztuczna inteligencja.
3
Oświetlenie filmowe w fotografii portretowej - GlareOne LED 300 BiColor D w praktyce
Oświetlenie filmowe w fotografii portretowej - GlareOne LED 300 BiColor D w praktyce
Filmowo-fotograficzny świat nie mógłby istnieć bez światła. W tym artykule fotograf Piotr Werner na przykładzie lamp GlareOne 300 BiColor D pokazuje trzy filmowe ustawienia...
10
Jak wybrać kartę pamięci – pojemną, szybką, niekoniecznie drogą
Jak wybrać kartę pamięci – pojemną, szybką, niekoniecznie drogą
Wybór nośnika pamięci zależy nie tylko od tego, jaki typ kart akceptuje nasz aparat, kamera lub dron, ale także, a może przede wszystkim, od rodzaju materiałów, jakie za pomocą tych urządzeń...
19
Powiązane artykuły
Wczytaj więcej (9)