Prawo a fotografia - o wypożyczaniu sprzętu

Autor: Michal Grzegorczyk

9 Lipiec 2011
Artykuł na: 4-5 minut
Po przerwie wznawiamy cykl porad prawnych "Prawo a fotografia" przygotowanych przez specjalistów z serwisu TwojePorady.pl. W tym tygodniu podpowiadamy jakie elementy powinna zawierać umowa wypożyczenia sprzętu.

Wznawiamy cykl "Prawo a fotografia". Ponownie możecie przesyłać nam opisy wątpliwych z prawnego punktu widzenia sytuacji - piszcie na adres kontakt@fotopolis.pl (dodając w tytule maila "porady prawne"). Pytania przekażemy specjalistom z serwisu TwojePorady.pl, którzy odpowiedzą na najczęściej powtarzające się problemy.

Jaką umowę podpisać na wypożyczenie sprzętu fotograficznego: Mam bardzo dobry aparat i lampy. Odezwał się ostatnio do mnie kolega fotograf chcący zrobić sesję zdjęciową na moim sprzęcie i oferuję bardzo dobrą dniówkę za jego wypożyczenie. Jaką umowę z nim podpisać? Sprzęt wart jest około 25 tys. złotych. Ile wziąć kaucji, co w sytuacji, gdy sprzęt zostanie uszkodzony? Jak mogę się zabezpieczyć?

Odpowiada Katarzyna Krupa, Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.: W celu wypożyczenia sprzętu fotograficznego należy zawrzeć umowę najmu, która w celu ochrony interesów wynajmującego powinna zawierać m. in. następujące elementy:

 • wskazanie stron umowy
 • precyzyjne określenie, że przedmiotem umowy jest najem sprzętu fotograficznego wskazanego w umowie lub w załączniku do umowy
 • określenie czasu, miejsca oraz osoby upoważnionej przez najemcę do odbioru i oddania sprzętu fotograficznego wynajmującemu, ewentualnie zasad dostarczenia oraz zwrotu tego sprzętu za pośrednictwem firmy spedycyjnej
 • wskazanie okresu wynajmu z uwzględnieniem jego minimalnego czasu obowiązywania, jednostki rozliczeniowej, sposobu jego obliczania, godziny zwrotu wynajmowanego sprzętu fotograficznego przez najemcę oraz ewentualnych zasad przedłużenia tego okresu
 • wskazanie wysokości kary umownej jaką wynajmujący może nałożyć na najemcę za opóźnienie w zwrocie sprzętu fotograficznego ponad okres wynajmu
 • postanowienia dotyczące: (i) ponoszenia przez najemcę pełnej odpowiedzialności materialnej za wynajęty sprzęt fotograficzny, (ii) zobowiązania się najemcy do wykorzystywania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi dostarczanych wraz z wynajmowanym sprzętem oraz zabezpieczenia wynajętego sprzętu przed utratą i zniszczeniem, (iii) ponoszenia przez najemcę odpowiedzialności za szkody własne, wyrządzone osobom trzecim, jak i szkody materialne spowodowane użytkowaniem wynajętego sprzętu, (iv) zobowiązania się najemcy do ubezpieczenia wynajętego sprzętu od kradzieży lub zniszczenia
 • postanowienie dotyczące wyłączenia odpowiedzialności wynajmującego za szkody wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu fotograficznego oraz ograniczenia jego odpowiedzialności do kwoty należności za wynajem określonej w umowie
 • zobowiązanie najemcy do zapłaty na rzecz wynajmującego wartości odtworzeniowej utraconego lub uszkodzonego sprzętu fotograficznego w przypadku jego utraty lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający naprawę lub powodujący pogorszenie jego właściwości
 • postanowienia dotyczące stanu w jakim wynajmowany sprzęt fotograficzny powinien zostać zwrócony wynajmującemu oraz dotyczące ponoszenia przez najemcę kosztów związanych z koniecznością dokonania drobnych napraw, niezbędnych konserwacji oraz dostarczenia sprzętu fotograficznego do i z serwisu
 • oświadczenie wynajmującego, że oddaje w wynajem sprzęt w pełni sprawny oraz udziela gwarancji na jego prawidłowe działanie pod warunkiem użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem zaleceń instrukcji obsługi
 • wskazanie zasad: (i) naliczania opłat za wynajem sprzętu fotograficznego oraz kaucji za każdy egzemplarz wynajętego sprzętu fotograficznego np. w wysokości wartości odtworzeniowej tego sprzętu, (ii) terminu i miejsca dokonania ww. wpłat, (iii) zasad zwrotu kaucji całkowitej
 • postanowienie dotyczące wyłączenia uprawnienia najemcy co podnajmowania wynajętego sprzętu fotograficznego osobom trzecim lub dopuszczenia do jego użytkowania przez osoby trzecie
 • postanowienie dotyczące zasad rozstrzygania sporów wynikających z umowy najmu sprzętu fotograficznego
Skopiuj link
Komentarze
Więcej w kategorii: Poradniki
Fotograficzne podróże Krystiana Bielatowicza. Jaki sprzęt wybrać, aby było funkcjonalnie i komfortowo?
Fotograficzne podróże Krystiana Bielatowicza. Jaki sprzęt wybrać, aby było funkcjonalnie i...
Fotograf i filmowiec Krystian Bielatowicz dzieli się z nami swoimi ulubionymi akcesoriami, które ułatwiają mu pracę w licznych podróżach. Od wyboru pasków na konkretne okazje po...
15
Czym są filtry NiSi Black Mist i dlaczego też powinieneś mieć je w swojej torbie
Czym są filtry NiSi Black Mist i dlaczego też powinieneś mieć je w swojej torbie
Filmowa estetyka nadal rządzi w świecie filmu i fotografii i nigdzie się na razie nie wybiera. A filtry typu Black Mist to prawdopodobnie najprostszy i najskuteczniejszy sposób, by uzyskać ten...
24
7 sposobów na lepsze zdjęcia krajobrazowe
7 sposobów na lepsze zdjęcia krajobrazowe
Podejdź do pejzażu jak zawodowiec. Wykorzystaj nasze wskazówki i rób jeszcze lepsze zdjęcia!
6
Powiązane artykuły
Wczytaj więcej (9)