Prawo a fotografia - o kursach fotograficznych

Autor: Michal Grzegorczyk

22 Październik 2011
Artykuł na: 4-5 minut
Wracamy z cyklem "Prawo a fotografia" redagowanym przez specjalistów z serwisu TwojePorady.pl. Przez kilka najbliższych tygodni zajmiemy się praktycznymi tematami, które nie były jeszcze poruszane na naszych łamach. Dziś o kursach fotograficznych - jak je zrobić zgodnie z prawem.

Organizujesz kursy fotografowania - sprawdź jak to zrobić zgodnie z prawem.

Odpowiada serwis www.TwojePorady.pl: We współczesnym świecie aparat fotograficzny stał się dobrem powszechnym, przy czym wiedza jak się nimi prawidłowo posługiwać już nie. Rzesze posiadaczy aparatów cyfrowych czy lustrzanek nie wiedzą co oznaczają takie terminy jak w szczególności ekspozycja, EV, preselekcja czasu, otwór względny czy kontrast, a zrobione przez nich zdjęcia często są nieostre i nieprawidłowo naświetlone. W celu poszerzenia ich wiedzy z zakresu podstaw obsługi sprzętu fotograficznego oraz zasad fotografowania na rynku pojawiło się wiele podmiotów organizujących kursy fotografii. Jeżeli jesteś jednym z nich, sprawdź czy organizowany przez Ciebie kurs odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o czym piszę poniżej.

Zgodne z prawem zorganizowanie kursu fotografowania wymaga zawarcia z uczestnikiem takiego kursu umowy o świadczenie usług. Do elementów jakie powinny się znaleźć w takiej umowie należy zaliczyć przede wszystkim:

  • wskazanie organizatora kursu przez podanie zwłaszcza jego siedziby, adresu, numeru KRS bądź numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku gdy organizatorem kursu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, numeru NIP, numeru REGON oraz osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora
  • podanie danych uczestnika kursu w szczególności przez wskazanie jego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL oraz numeru NIP
  • określenie przedmiotu umowy przez wskazanie zwłaszcza nazwy kursu, czasu i miejsca jego przeprowadzenia, osoby prowadzącego oraz zakresu szkolenia
  • podanie praw i obowiązków organizatora kursu takich jak w szczególności:[LST

;

podanie praw i obowiązków uczestnika kursu takich jak w szczególności:

  • obowiązek stosowania się do poleceń organizatora dotyczących organizacji i przebiegu szkolenia
  • prawo do odstąpienia od umowy na przykład w sytuacji, gdy uczestnik kursu nie wyraża zgody na istotną zmianę warunków szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora
  • zwrot kosztów szkolenia w przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy z powodów z niej wynikających
  • możliwość reklamacji kursu w przypadku stwierdzenia przez uczestnika jego wadliwości, reklamacja taka powinna zawierać w szczególności rodzaj uchybienia oraz określenie żądania uczestnika

;

wskazanie pełnej ceny kursu, zasad jej uiszczenia, w tym rachunku bankowego, na który kwota wskazana w umowie powinna zostać przelana oraz opłat jakie są objęte ceną szkolenia takich jak np.: koszty dojazdów i noclegów (w zależności od rodzaju kursu)]Ponadto tego typu umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, a w szczególności wskazanie administratora tych danych, celu dla jakiego są one przetwarzane, podmiotu będącego odbiorcą danych osobowych oraz zakresu uprawnienia informacyjnego uczestnika kursu w odniesieniu do udostępnionych przez niego danych osobowych.

Poza tym w przypadku, gdyby organizator kursu zamierzał w przyszłości wykorzystywać fotografie wykonane przez uczestników szkolenia w celach komercyjnych powinien zawrzeć w umowie klauzulę dotyczącą zasad przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych do tych fotografii.

Skopiuj link
Słowa kluczowe:
Komentarze
Więcej w kategorii: Poradniki
Jak zrobić oryginalne zdjęcie na walentynki? Zapytaliśmy ChatGPT
Jak zrobić oryginalne zdjęcie na walentynki? Zapytaliśmy ChatGPT
Nadal myślisz, że najlepszym pomysłem na walentynkowe zdjęcie jest serce narysowane na zaparowanej szybie? Zobaczcie, co na ten temat ma do powiedzenia sztuczna inteligencja.
3
Oświetlenie filmowe w fotografii portretowej - GlareOne LED 300 BiColor D w praktyce
Oświetlenie filmowe w fotografii portretowej - GlareOne LED 300 BiColor D w praktyce
Filmowo-fotograficzny świat nie mógłby istnieć bez światła. W tym artykule fotograf Piotr Werner na przykładzie lamp GlareOne 300 BiColor D pokazuje trzy filmowe ustawienia...
10
Jak wybrać kartę pamięci – pojemną, szybką, niekoniecznie drogą
Jak wybrać kartę pamięci – pojemną, szybką, niekoniecznie drogą
Wybór nośnika pamięci zależy nie tylko od tego, jaki typ kart akceptuje nasz aparat, kamera lub dron, ale także, a może przede wszystkim, od rodzaju materiałów, jakie za pomocą tych urządzeń...
19
Powiązane artykuły
Wczytaj więcej (8)