Fotografia czy antyfotografia? - co mówią nam zdjęcia Beksińskiego, Lewczyńskiego i Schlabsa 60 lat po słynnej wystawie

0

Autor: Redakcja Fotopolis

25 Styczeń 2021
Artykuł na: 4-5 minut

Najnowsza publikacja Muzeum w Gliwicach podsumowuje sympozjum zorganizowane przy okazji 60. jubileuszu przełomowej wystawy „Pokaz zamknięty”, otwierając nowe pole badań nad historią i współczesnością polskiej fotografii.

„Pokaz zamknięty” - wystawa, jaką Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński i Bronisław Schlabs otworzyli 20 czerwca 1959 roku w siedzibie Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego, przeszła do legendy. W 2019 roku, w którym minęło 60 lat od słynnego "Pokazu…", Czytelnia Sztuki – Muzeum w Gliwicach zorganizowało ekspozycję przywołującą twórczość nieformalnej grupy trzech artystów, której działania w istotny sposób wpłynęły na myślenie o miejscu i roli fotografii w sztuce. Wystawie towarzyszyło dwudniowe sympozjum naukowe, które odbyło się w Czytelni Sztuki w dniach 18 i 19 czerwca.

Nakładem Muzeum w Gliwicach w Serii Czytelnia Sztuki właśnie ukazuje się zbiór referatów, jakie zostały wygłoszone w jego ramach. Redaktorem publikacji jest Krzysztof Jurecki. We „Wstępie” zbioru pisze on: „Wspólnie z dyrektorem Muzeum w Gliwicach Grzegorzem Krawczykiem do sympozjum pt. „Fotografia czy antyfotografia” zaprosiliśmy specjalistów zain­teresowanych historią fotografii polskiej lat 50 . XX wieku. 

„Fotografia czy antyfotografia?” | Muzeum Sztuki w Gliwicach

„Historia polskiej fotografii lat 50. wydaje się obszarem określonym badaw­czo, gdzie realizm socjalistyczny po 1956 roku ustąpił miejsca nowoczes­nemu reportażowi oraz tradycji awangardowej, która zdominowała dyskurs artystyczny fotografii. (…) Za kilka czy kilkanaście lat przekonamy się, czy teksty zawarte w wydawnic­twie po sympozjum będą cytowane i czy staną się odniesieniem do kolejnych reinterpretacji w niełatwym temacie antyfotografii, której znaczenie, moim zdaniem, będzie rosło wraz z badaniami na temat modernizmu i postmoder­nizmu oraz ustaleniem ich jakże płynnych granic.” - czytamy w opisie publikacji.

„Sympozjum i opublikowane materiały są też poniekąd zachętą i wyzwa­niem dla polskich muzeów posiadających najważniejsze kolekcje fotograficzne (Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Foto­grafii w Krakowie) oraz dla uniwersytetów i ASP do podjęcia badań historii i współczesności fotografii polskiej, gdyż takich profesjonalnych sympozjów wciąż brakuje. Stanowią one oczywiście podstawę do opracowania kolejnych – w tym syntetycznych i całościowych – historii. Co dało sympozjum? Pokazało twórczość głównie Beksińskiego i Lewczyń­skiego w różnych, czasem przeciwstawnych wizjach i w konsekwencji interpre­tacjach. Zarysowało też nowy wątek związku lite­ratury i sztuk wizualnych, kryzysu wartości i człowieczeństwa”.

„Fotografia czy antyfotografia? Materiały z sympozjum naukowego…” - spis treści

 • Krzysztof Jurecki „Kilka refleksji na temat sympozjum w Muzeum w Gliwicach” 
 • Elżbieta Hak „Między słowem a obrazem. Dorobek literacko-artystyczny Zdzisława Beksińskiego” 
 • Krzysztof Jurecki „Między konstruktywizmem a surrealizmem. Zestawy Zdzisława Beksińskiego z lat 1958–1959” 
 • Weronika Kobylińska-Bunsch „Awangardowy bunt czy powojenny egzystencjalizm? O specyfice fotograficznego antyportretu na przykładzie twórczości Zdzisława Beksińskiego” 
 • Olga Ptak „Różnić się pięknie i mocno. Przyjacielskie i artystyczne spory Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego na podstawie ich korespondencji z lat 1958–1998” 
 • Elżbieta Łubowicz „Tekst jako obraz i jako dokument w fotografii Jerzego Lewczyńskiego” 
 • Henryk Kuś „Wobec Nieznanego – wątki religijne w twórczości Jerzego Lewczyńskiego” 
 • Adam Mazur „Ciało fotografii. Kobiety i fotografia Jerzego Lewczyńskiego” 
 • Tomasz Szerszeń „Jerzy Lewczyński jako historyk”
 • Marek Janczyk „Inicjowanie refleksji wobec kryzysu człowieka drugiej połowy XX wieku w twórczości Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Schlabsa” 
 • Adam Sobota „Beksiński–Lewczyński–Schlabs i koncepcje nowoczesności” 
 • Dorota Łuczak „Wobec materii fotograficznej. O fotogramach Bronisława Schlabsa raz jeszcze”  

„Fotografia czy antyfotografia?” | Muzeum Sztuki w Gliwicach - cena i dostępność

 • Red. Krzysztof Jurecki
 • Red. językowa i korekta: Anna Zygmanowska
 • Projekt graficzny i skład: Bogusław Nikonowicz
 • Wydawca: Muzeum w Gliwicach, 2020
 • Wydanie pierwsze
 • ISBN 978­83­958939­0­2

Publikację, w cenie 60 zł,  zakupić można w muzealnej księgarni, na stronie muzeum.gliwice.pl.

Komentarze
Więcej w kategorii: Publikacje
Bartek Warzecha, „Przedstawienia” - gdzie kończy i zaczyna się teatr?
Bartek Warzecha, „Przedstawienia” - gdzie kończy i zaczyna się teatr?
Nowa książka fotograficzna Bartka Warzechy to wyjątkowa opowieść o świecie zbudowanym na wzór teatru i z teatralnej materii.
0
0
 Obszerne i pełne wakacyjnych inspiracji - nowe wydanie Digital Camera Polska już w sprzedaży
Obszerne i pełne wakacyjnych inspiracji - nowe wydanie Digital Camera Polska już w sprzedaży
Letni numer magazynu Digital Camera Polska ma aż 160 stron. Obok fotograficznych porad i inspiracji na wakacje, nie zabrakło w nim poważnych dyskusji.
0
0
„Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” - fotografia prasowa PRL-u i okresu transformacji oczami kobiet
„Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” - fotografia prasowa PRL-u i okresu...
Dom Spotkań z Historią zapowiada premierę wyjątkowej książki Moniki Szewczyk-Wittek, odsłaniające kulisy pracy polskich fotografek z okresu PRL-u.
193
0
Powiązane artykuły