Jak uratować zdjęcie część 10 - Photoshop Elements bez tajemnic

0

Autor: Michał Sułkiewicz

10 Grudzień 2005
Artykuł na: 23-28 minut
Jak często przystępując do obróbki zdjęcia gubimy się w szeregach różnorakich opcji, narzędzi, trybów pracy? Jeśli większość czasu spędzamy aktywnie fotografując, nie ma w tym nic dziwnego. W dzisiejszym odcinku naszego poradnika rozbierzemy Photoshop Elements 4.0-3.0 na czynniki pierwsze.

W dzisiejszym odcinku naszego poradnika rozbierzemy Photoshop Elements 4.0-3.0 na czynniki pierwsze, najistotniejsze dla fotografa i opiszemy je, aby więcej już nie zgubić się i nie tracić czasu na szukanie odpowiedniego narzędzia. Dzisiejszy poradnik jest dość istotny, bowiem w przyszłych, bardziej zaawansowanych odcinkach znajomość środowiska pracy będzie bardzo pomocna. Przypominamy, że wersję testową aplikacji można ściągnąć ze strony producenta: wersja Windows lub wersja Macintosh). Zapraszamy do lektury.

1. Photoshop Elements bez tajemnic

kliknij, żeby otworzyć powiększoną wersję

Otwierając edytor powinniśmy zastać mniej więcej widok, który pokazujemy na rysunku P1. Zakładamy, że pracujemy w trybie Standard Edit, który daje nam najwięcej swobody. Nasz ekran dzieli się na kilka sektorów:

 • zielonym kolorem zaznaczyliśmy podstawową belkę narzędziowa,
 • czerwonym kolorem oznaczony został obszar, w którym dane narzędzie z belki narzędziowej pokazuje swoje opcje,
 • żółtym kolorem oznaczyliśmy menu i szybkie skróty
 • natomiast cyjanem zaznaczyliśmy okno warstw, stylów i pomocy, których wyjaśniać nie musimy.

2. Belka narzędziowa

Zacznijmy od belki narzędziowej. Znajdziemy tu 23 ikony reprezentujące różne narzędzia. Niektóre z nich posiadają mały trójkącik, który oznacza, że w danej pozycji znajduje się kilka narzędzi pod jednym skrótem klawiszowym. Wyboru aktualnego narzędzia dokonujemy poprzez dłuższe przytrzymanie klikniętej myszki na danym narzędziu. Poniżej przygotowaliśmy spis wszystkich narzędzi, ich działanie i zastosowanie. Wyliczanie zaczynamy od góry:

kliknij, żeby otworzyć powiększoną wersję

1. Move tool (skrót V) - kursor przenoszenia. Dzięki temu narzędziu możemy swobodnie przenosić elementy z jednego dokumentu do drugiego lub z jednej warstwy do drugiej, zmieniając ich kolejność.

2. Zoom tool (skrót Z) - lupa. Jej działanie polega na skalowaniu zdjęcia. W belce oznaczonej kolorem czerwonym na rysunku P1 decydujemy czy lupa ma zmniejszać czy powiększać. Lupa posiada również skróty do zdefiniowanych wcześniej ustawień actual size (rozmiar aktualny 100%), print size (rozmiar w druku), fit screen (dopasowanie do rozdzielczości ekranu).

3. Hand tool (skrót H) - narzędzie "rączka". Jeśli pracujemy na dużym powiększeniu lub zdjęcie nie mieści się w oknie edytora, tym narzędziem swobodnie będziemy przesuwać zdjęcie w oknie, bez potrzeby używania suwaków.

4. Eyedropper tool (skrót I) - pipetka. Głównym zastosowaniem tego narzędzia jest pobieranie próbek kolorów w celach dopasowania kolorystycznego.

5. Rectangular Marquee tool i Eliptical Marquee tool (skrót M) - narzędzie służące do zaznaczania. Zaznaczony fragment można skopiować jako osobną warstwę, klikając prawym przyciskiem na zaznaczonej warstwie.

6. Lasso tool, Polygonal Lasso tool i Magnetic Lasso tool (skrót L) - narzędzia te działają identyczne, do narzędzi Marquee tool. Lasso zwykłe, pozwala na dowolne zaznaczanie obszarów na zdjęciu. Lasso Magnetyczne przykleja się samo do krawędzi, jeśli je wykryje. Użyteczne do szparowania i wycinania obiektów ze zdjęć. Polygonal Lasso natomiast zaznacza obszar według wyznaczonych przez nas punktów, które zaznaczamy każdorazowo jednym kliknięciem myszki.

7. Magic Wand tool (skrót klawiszowy W) - magiczna różdżka. Narzędzie potrafi być dosyć nieprzewidywalne, ale bardzo przydatne w trudnych sytuacjach, gdy ręczne zaznaczenie wydaje się zbyt trudne i czasochłonne. Możliwe jest zaznaczanie zbiorowe: w tym celu musimy zaznaczać, trzymając klawisz Shift wciśnięty przez cały czas. Dzięki temu nasze selekcje nie będą wtedy znikać jedna po drugiej, a będzie się grupować w jedno wielkie zaznaczenie. Oczywiście możliwe jest wycięcie lub kopiowanie do nowej warstwy.

8. Magic selection brush tool i Selection brush tool (odpowiednio skrót F i skrót klawiszowy A) - pierwsze narzędzie działa na zasadzie "magicznego" pisaka. Zaznaczamy mniej więcej miejsce, które chcemy wyodrębnić, a program poprzez analizę dokładniej zaznacza nasz wybór. Natomiast drugi pędzel działa na zasadzie zamazywania, wybieramy w belce pomocniczej wielkość i potrzebne parametry, po czym zamazujemy te miejsca, które chcemy wyodrębniać. W przypadku tego narzędzia nie musimy trzymać przycisku SHIFT, gdyż następne zaznaczenie nie kasuje poprzedniego. Powyższe opcje są bardzo przydatne przy selektywnej obróbce fotograficznej.

9. Text tool, w ramach którego możemy wyodrębnić: Vertical Text tool, Horizontal Text tool, Vertical Type Mask tool i Horizontal Type Mask tool (skrót T) - narzędzie służące do pisania. Vertical Type służy do pisania w pionie, Horizontal Type w poziomie. Horizontal i Vertical Type Mask działają na zasadzie zaznaczenia. Pisane znaki będą przezroczyste, widoczna będzie tylko migająca obwódka, jak przy zaznaczeniu. Możemy takie zaznaczenie swobodnie wypełniać kolorem lub wzorem. Na belce pomocniczej narzędzia dokonujemy wyboru czcionki, jej rozmiaru i efektów.

10. Crop tool (skrót C) - narzędzie Crop służy do wycinania i kadrowania zdjęć oraz dokumentów graficznych. Jeżeli chcemy kadrować do wybranego formatu, musimy w belce pomocniczej podać parametry dla wysokości i szerokości w odpowiednim formacie miar (np. centymetry, piksele). W przeciwnym razie wycinanie będzie się odbywać "w stosunku do oryginału" czyli, gdy nasze zdjęcie ma 3008x2000pikseli to, zaznaczając narzędziem, program sam określi rozmiar obszaru zaznaczonego wyliczając go z oryginalu.

11. Cookie Cutter tool (skrót Q) - nie znajduje zastosowania w edycji zdjęć. Z menu pomocniczego wybieramy odpowiedni stempel, który potem możemy odcisnąć na grafice lub zdjęciu. Przydatne w zastosowaniach graficznych.

12. Straighten tool (skrót P) - narzędzie służące do przywracania pionu lub poziomu. W zależności od wyrysowanej linii, edytor obraca zdjęcie. Działanie podobne do rotacji, aczkolwiek bardziej na "chybił trafił".

13. Red Eye Removal tool (skrót Y) - narzędzie, służące do usuwania problemu czerwonych oczu. Więcej o zasadzie działania w drugiej części naszego poradnika.

14. Spot Healing Brush tool & Healing Brush tool (skrót J) - bardzo ciekawe i zaawansowane narzędzia. Działają na podobnej zasadzie, co stempel do klonowania (opisywany jako narzędzie nr 15 na naszej liście). Narzędzie może służyć do usuwania rys i zabrudzeń z zeskanowanego zdjęcia i najlepiej działa na powierzchniach jednolitych, takich jak np. niebo, gdzie rysy i zabrudzenia będą wyraźnie widoczne. Przed użyciem musimy pobrać próbkę wzorcową, np. czystego nieba, gdy rysy znajdują się na niebie. Próbkę pobieramy używając kombinacji ALT+klik. Po naniesieniu jej w miejsce z rysą, narzędzie bada różnice między próbką pobraną z czystego nieba a próbką zastaną w miejscu z rysą i rysa zostaje usunięta jako niezgodna z wzorem. Spot healing natomiast działa bez pobierania próbki. Narzędzie jest również bardzo przydatne przy retuszu twarzy.

15. Clone Stamp tool (skrót S) - narzędzie do klonowania. Przydatne w retuszu twarzy, skóry. Kombinacją klawiszy ALT+klik wybieramy obszar, który chcemy skopiować. Pojedyncze kliknięcie kopiuje wybrany obszar w inne, przez nas wybrane miejsce.

16. Eraser tool, Background Eraser tool, Magic Eraser tool (skrót E) - gumka wymazująca. służy do wymazywania elementów, obszarów podczas pracy na warstwach, aby wymazać element, malujemy tym pędzlem.;

Background eraser tool służy do wymazywania elementów z tła, w sensie z pierwszej, startowej warstwy.;

Magic eraser jest połączeniem magicznej różdżki i standardowej gumki wymazującej. Pojedyncze kliknięcie zaznacza obszar, który następnie jest wymazywany. ]

17. Brush tool, Pencil tool, Impressionist Brush tool, Color Replacement tool (skróty kolejno B,N,B,B) - z menu pomocniczego wybieramy odpowiednie pędzle i tryb przenikania. to zwykły pędzel, którym możemy nanosić kolor wyznaczony w narzędziu 23. Bardzo przydatne narzędzie do tonowania zdjęć, "plamkowania" i zamazywania.;

Pencil tool - narzędzie ołówek, działające podobnie do Brush tool.;

Impressionist brush tool dodaje w wybranym miejscu różne ciekawe efekty. Efekt tego pędzla zależy od wybranego trybu w menu pomocniczym.;

Color replacement tool służy do zmiany koloru, tonacji, barw w zależności od wybranego koloru w zasobniku (narzędzie 23), w wybranym przez nas miejscu zdjęcia. Warto pracować tym narzędziem na nowej warstwie i sterować siłą przenikania dla najlepszego efektu. ]

18. Paint Bracket tool (skrót K) - narzędzie wypełnia podobne do siebie płaszczyzny kolorem wybranym w zasobniku. Przydatne do zmiany koloru ramki lub tła.

19. Gradient tool (skrót G) - po wybraniu odpowiedniego typu cieniowania z menu pomocniczego, możemy wypełniać gradientem. Szczególnie przydatne narzędzie, gdy używamy go w trybie przezroczystości. Za pomocą tego narzędzia możemy stworzyć cyfrowy odpowiednik filtra połówkowego, o którym pisaliśmy w jednym z poprzednich odcinków naszego poradnika.

20. Custom shape tool, Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygonal, Line, Shape selection (skrót U) - narzędzie kształtów: działa tak samo jak narzędzie numer 11,;

Rectangle shape służy do rysowania czworokątów,;

Rounded rectangle służy do rysowania czworokątów z zaokrągleniem rogów,;

Ellipse służy do rysowania okręgów,;

Polygonal tool w zależności od wybranej ilości boków w menu pomocniczym służy do rysowania wielokątów.;

Line tool - to narzędzie służy do rysowania linii. ;

Shape selection jest natomiast kursorem, dzięki któremu będziemy mogli operować stworzonym kształtem (identycznie jak narzędziem przesuwania nr 1)]

21. Blur, Sharpen i Smudge tool (skrót B) służy do punktowego rozmazywania, wprowadzania nieostrości. Przydatne przy edytowaniu zdjęć portretowych, dzięki niemu możemy wyodrębnić postać z tła.;

Sharpen tool służy do ostrzenia, należy operować tym narzędziem tylko w 100% powiększeniu. Nieostrożne użycie narzędzia prowadzi do niepożądanych zmian kolorystycznych i artefaktów.;

Smudge tool służy do deformowania, rozciągania. Narzędzie jest również przydatne w retuszu zdjęć mody i portretów.]

22. Sponge, Dodge, Burn tool (skrót O) - w zależności od wybranej metody działania, możemy zwiększać lub zmniejszać nasycenie kolorów zdjęcia.;

Dodge tool pozwala na selektywne rozjaśnianie tonów zdjęcia. Z menu pomocniczego wybieramy odpowiednio siłę narzędzia i obszar tonalny, na którym będziemy pracować. Do wyboru mamy cienie, tony średnie i światła.;

Burn tool pozwala na selektywne przyciemnianie tonów zdjęcia. Z menu pomocniczego wybieramy odpowiednio siłę narzędzia i obszar tonalny, na którym będziemy pracować. Do wyboru mamy cienie, tony średnie i światła.]Narzędzia Dodge i Burn są wręcz stworzone do tworzenia zdjęć retro, narzędzia. Efekty są podobne do pracy nad odbitką przy powiększalniku czy wywoływaczu.

23. Set Foreground i Background color - zasobnik pozwalający na zdefiniowanie dwóch kolorów. Tutaj ustalamy kolor tła, ramki lub koloru pędzla, którym pracujemy.

3. Menu główne

kliknij, żeby otworzyć powiększoną wersję

Fragment zaznaczony kolorem żółtym na rysunku P1 dzieli się na dwa rzędy. Pierwszy rząd to opcje i funkcje zaawansowane. Drugi rząd to pasek skrótów, od którego zaczniemy opis:

 • New (nowy dokument)
 • Open (otwórz)
 • Save (zapisz)
 • Print (drukuj)
 • Attach (dokument jako załącznik email)
 • Undo (cofnięcie zmian)
 • Redo (powtórzenie zmian)
 • Create ("utwórz" - organizator pozwalający na tworzenie pocztówek, prezentacji, video CD zawierających nasze fotografie)
 • Photo Browser (otwiera wbudowaną przeglądarkę zdjęć)
 • Date View (widok według daty, w przeglądarce zdjęć)

Pierwszy rząd, zawierający opcje i funkcje zaawansowane, podzielony został tematycznie. Zaczynając od lewej, wymienimy po kolei najistotniejsze funkcje w danej grupie tematycznej, pod kątem fotograficznym:

FILE

Zawiera w sobie podstawowe funkcje takie jak otwórz, zapisz, wróć do ostatnio otwieranych plików. Najistotniejsze funkcje: zdjęcia. Jeżeli zdjęcie jest cyfrowe, będziemy mogli odczytać markę aparatu fotograficznego, dane ekspozycji i tym podobne informacje o zdjęciu, kompresji i formacie,;

Process Multiple files bardzo przydatna funkcja pozwalająca na zbiorową obróbkę wielu plików jednocześnie. ]

EDIT

Tutaj znajdziemy główne opcje konfiguracyjne programu i funkcje sterujące. Najistotniejsze funkcje:

 • Preferences/General- menu konfiguracyjne programu, pozwalające dostosować aplikacje do własnych potrzeb,
 • Preset Manager - funkcja umożliwiająca proste dodawanie różnych pędzli, wzorów, akcji, stempli do programu,
 • File Association - menu definiujące, które pliki mają być domyślnie obsługiwane przez Photoshop Elements po dwukrotnym kliknięciu pliku,
 • Color settings - pozwala na konfiguracje domyślnych przestrzeni kolorystycznych,
 • Revert - gdy funkcja Undo nie zdołała cofnąć wszystkich ostatnio dokonanych zmian, tym narzędziem możemy przywrócić zdjęcie do oryginalnego stanu.

IMAGE

Najważniejsza grupa opcji dla fotografa: Pierwsze narzędzie rozkazuje aplikacji przywrócenie orientacji w pionie/poziomie na zdjęciu. Niestety nie zawsze działa jak należy. Drugie dodatkowo kadruje zdjęcie.];

Image/Transform - do wyboru mamy 4 funkcje:

 1. Free transform tool (dowolna transformacja) - pozwala nam na dowolne skalowanie zdjęcia w pionie i poziomie.
 2. Skew (ukośnie) - Pozwala nam wyginać zdjęcie ukośnie z zachowaniem proporcji boków zdjęcia.
 3. Distort (zniekształć) - Pozwala na swobodne i dowolne zniekształcanie zdjęcia.
 4. Perspective (perspektywa) - Daje nam możliwość korekty perspektywy na zdjęciu, obowiązkowe narzędzie do korekcji, gdy fotografujemy obiektywem szerokokątnym.

;

Image/Crop - jest to drugi odnośnik do narzędzia Crop Tool (skrót C), na belce pozycja nr 10 od góry.;

Image/Divide Scanned Photos (dziel zeskanowane zdjęcia) - przydatna funkcja podczas skanowania wielu zdjęć naraz, program sam wyodrębni zdjęcia i zapisze jako osobne pliki.;

Image/Resize - trzy funkcje pozwalające na sterowanie rozmiarem zdjęcia.

 1. Image size - rozmiar zdjęcia. Definiujemy w tym miejscu rozdzielczość dpi, rozmiar w pikselach (lub w innej jednostce wybranej miary),
 2. Canvas size - narzędzie najczęściej służy do wykonywania ramek na zdjęciu. Zaznaczając funkcje "Relatywnie" zwiększymy o wybrany rozmiar każdy bok zdjęcia. Więcej o tym narzędziu w poradniku o przygotowaniu zdjęcia do prezentacji z sieci.

;

Image/Mode - tryby wyświetlania i pracy dokumentu graficznego lub zdjęcia:

 1. Bitmaps(Bitmapy) - pozbawia nasze zdjęcie koloru, barwy, odcieni, pozostawia jedynie informacje o jasności.
 2. Grayscale (skala szarości) - pozbawia zdjęcie koloru.
 3. Idexed color (indeksowany kolor) - tryb kolory indeksowane jest przydatny, gdy pracujemy nad dokumentem lub grafiką użytkową. Charakteryzuję się skromną paletą kolorów.
 4. RGB Color - tryb RGB
 5. 8 Bit mode - jeżeli nasze zdjęcie jest w 16 bitach, ta opcja pozwoli nam na konwersję do 8 bitów.

;

Image/Convert color profile - funkcje dotyczące profilu kolorów zdjęcia, dokumentów graficznych.

 1. Remote Color profile - pozbawia nasze zdjęcie profilu kolorów,
 2. Apply sRGB color profile - konwertuje nasze zdjęcie do palety sRGB
 3. Apply Adobe RGB color profile - konwertuje nasze zdjęcie do palety Adobe RGB

]

ENHANCE

Dzięki tym opcjom poprawimy naświetlenie i kolory naszego zdjęcia. Pamiętajmy, żeby opcji automatycznych używać z rozwagą. Najważniejsze opcje:

 • Auto Smart Fix - narzędzie badające nasze zdjęcie pod kątem błędów naświetlenia i kolorów,
 • Auto Contrast - automatyczne dopasowanie kontrastu,
 • Auto Color correction - automatyczna korekcja kolorystyczna,
 • Auto Red Eye fix - automatyczne usunięcie efektu czerwonych oczu,
 • Adjust Smart Fix - funkcja pozwalająca stopniować automatyczna korekcje Smart Fix,
 • Adjust Lighting - dzieli się na 3 narzędzia:[LST

;

Adjust Color - mamy tu do dyspozycji szereg opcji pozwalających nam poprawić kolor naszych zdjęć:

 1. Remove Color Cast - pozwala nam na korekcję, jeżeli zdjęcie ma nienaturalną równowagę balansu kolorów. Omawiane narzędzie pozwala nam to skorygować poprzez wskazanie pipetką obszaru, który powinien być czarny, biały lub szary, na podstawie tych informacji aplikacja ustawia balans kolorów.
 2. Adjust Hue & Saturation - pozwala na manualną korekcję nasycenia i barwy kolorów na zdjęciu.
 3. Remove Color - usuwa kolor ze zdjęcia bez konwersji do skali szarości,
 4. Replace Color - pozwala na podmianę koloru, definiujemy kolor w zdjęciu za pomocą pipety, następnie wybieramy, jaki kolor ma go zastąpić,
 5. Adjust Color for skin tone - pozwala na korekcje kolorów pod kątem naturalności skóry. Za pomocą tego narzędzia możemy dopasować opaleniznę, zarumienienie skóry, co wpływa na jej naturalny wygląd,
 6. Defringe Layer - usuwanie echa, wygładzanie nierówności. Jeżeli obrabiamy zdjęcie selektywnie, wycinamy i przenosimy między warstwami elementy zdjęć, to narzędzie pozwoli wygładzić krawędzie przenoszonych elementów,
 7. Color Variations - gdy mamy problem z samodzielną, manualną korekcją koloru lub tonacji, to wariacje kolorystyczne pomogą dopasować kolory i tonacje zdjęcia. Wybierając siłę narzędzia i tony, program podaje wiele wariantów kolorystycznych jednocześnie, dzięki którym praca staje się szybka i bezproblemowa.

]

LAYER

Warstwy to potęga Photoshopa i musimy pamiętać, że zaawansowana obróbka w większości przypadków wymaga używania warstw. Najistotniejsze funkcje: i Saturation/Saturację, Lightness/Jasność i Contrast/Kontrast i inne.]

FILTER

W programie mamy do dyspozycji wiele filtrów, najistotniejszych z punktu widzenia fotografii cyfrowej jest filtr Sharpen, który posiada 4 różne warianty:;

Sharpen/Unsharp mask - najbardziej rozbudowane, dające największą kontrolę narzędzie do wyostrzania zdjęć.]

WINDOW/Histogram

Najbardziej obiektywne narzędzie w reku fotografa. Histogram zdjęcia jest wykresem tonalnym, przedstawiającym naświetlenie zdjęcia.

4. Podsumowanie

Dochodzimy tym samym do końca naszego dzisiejszego poradnika. Jaki był powód zrobienia takiej ściągi? Po pierwsze, gdy zasiądziemy do edycji zdjęcia, takie podsumowanie okaże się przydatnym zbiorem podpowiedzi. Po drugie - w kolejnych częściach poradnika przejdziemy do bardziej skomplikowanych metod obróbki zdjęć, do czego będzie nam potrzebna podstawowa orientacja w programie. Zapraszamy za tydzień

Słowa kluczowe:
Komentarze
Więcej w kategorii: Poradniki
Jak działa film - fotografia analogowa w pigułce
Jak działa film - fotografia analogowa w pigułce
Jeżeli chcecie szybko dowiedzieć się wszystkich najistotniejszych informacji na temat procesu powstawania zdjęć analogowych, od filmu po wydruki, nowy film z kanału...
0
0
Fotografia flat lay - poradnik Jakuba Kaźmierczyka
Fotografia flat lay - poradnik Jakuba Kaźmierczyka
Zdjęcia typu flat lay to ciekawy sposób na zaprezentowanie wszelkiej maści produktów. Jakub Kaźmierczyk podpowiada, jak zrobić je dobrze w domowym studiu, z niewielkim zestawem...
32
0
Mikrofon do filmowania - zobacz, jaki typ mikrofonu wybrać do wideo, które tworzysz
Mikrofon do filmowania - zobacz, jaki typ mikrofonu wybrać do wideo, które tworzysz
Mikrofon pojemnościowy, krawatowy, reporterski, kierunkowy, mikroport czy może zewnętrzny rejestrator? Odpowiedni dźwięk ma...
32
0
Powiązane artykuły
Wczytaj więcej (10)