"Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce" - najnowsza publikacja Krzysztofa Jureckiego

0
Marta Sinior
6 Luty 2008
Artykuł na: 6-9 minut
Kilka dni temu do sprzedaży trafiła zapowiadana najnowsza publikacja Krzysztofa Jureckiego "Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce". Pozycja ta to zbiór dwudziestu rozmów z polskimi artystami o fotografii, performance, a także o sztuce wideo i malarstwie. Nowa publikacja Jureckiego stanowi kontynuację problematyki podjętej w "Słowie o fotografii" współtworzonej z Krzysztofem Makowskim w 2003 roku. Polecamy.
Wywiady w książce podzielone zostały na grupy. Pierwszą stanowią rozmowy z artystami neoawangardy i Kultury Zrzuty, drugą - rozmowy z artystkami o poglądach feministycznych, natomiast trzecią - najobszerniejszą stanowią rozmowy na tematy sacrum, religijności lub jej braku. W publikacji znalazły się wywiady zarówno z artystami młodego pokolenia urodzonego w latach 70., jak i z twórcami o znaczącym dorobku, których osiągnięcia do tej pory nie zostały podsumowane (Różycki), czy wręcz z outsiderami, dla których zamknięte są państwowe galerie sztuki (Issaieff).

Część z wywiadami została poprzedzona obszernym esejem historyczno-krytyczny "Piktorializm, nowoczesność oraz awangarda w fotografii polskiej w XX i na początku XXI wieku". W publikacji umieszczono również reprodukcje prac artystów, z którymi autor przeprowadził rozmowy.

W najnowszej ksiażce Krzysztofa Jureckiego możemy przeczytać wywiady z takimi artystami jak: Andrzej Różycki, Andrzej Kwietniewski, Zbigniew Libera, Grzegorz Zygier, Ewa Świdzińska, Magdalena Samborska, Joanna Zastróżna, Magdalena Hueckel, Sylwia Kowalczyk, Zbigniew Treppa, Jan Grzegorz Issaieff, Andrzej Dudek-Dürer, Marek Rogulski (Rogulus), Katarzyna Majak, Basia Sokołowska, Michał Brzeziński, Waldemar Jama, Marek Gardulski, Wojciech Zawadzki oraz Ireneusz Zjeżdżałka.

okładka książki Krzysztofa Jureckiego "Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce"

Poniżej publikujemy wstęp do książki autorstwa Krzysztofa Jureckiego:

Fotografia w 2007 roku rządzi się nadmierną ilością festiwali fotografii. Jest kulturą przesytu i nadmiaru, ale wyraża także ważne aspekty z zakresu sztuki. Wciąż brakuje profesjonalnych opracowań z zakresu historii fotografii polskiej, która zgodzie z logiką kultury ponowoczesnej coraz bardziej komercjalizuje się, o czym świadczą wystawy w typie World Press Photo, Fotografia dzikiej przyrody, czy Świat w obiektywie National Geographic. Prezentowane w galeriach sztuki, najczęściej państwowych, zapewne z pobudek finansowych, znacznie obniżają ich prestiż..

W 2003 roku po wspólnej kilkuletniej pracy z Krzysztofem Makowskim opublikowaliśmy książkę pt. Słowo o fotografii. Jednak nie wyczerpała ona całej problematyki. W tym samym roku rozpocząłem już pracę nad nową publikacją, którą dzięki stypendium twórczemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007) udało się ostatecznie sfinalizować w postaci niniejszej książki. Pierwsze rozmowy przeprowadziłem z Wojciechem Zawadzkim, Basią Sokołowską, Andrzejem Dudkiem-Dürerem.


fot. Andrzej Dudek-Dürer z cyklu "Odczynianie", 1976, klej - technika chromianowa, wym. 1 pracy 24 cm x 30 cm

Z perspektywy upływającego czasu dostrzegam, że w Słowie o fotografii za mało poświęciliśmy uwagi młodej generacji, urodzonej w latach 70., czy niektórym najnowszym aspektom fotografii, jak postfeminizm, który jest istotnym składnikiem współczesnej twórczości, nie tylko w Polsce.

Długie rozmowy z artystami, czasami z niełatwymi pytaniami, są bardzo istotne, gdyż dzięki nim odkrywamy charakter twórczości, jej przesłanie i istotę. Tak naprawdę dzięki wypowiedziom i tekstom samych twórców możemy odkryć ich przesłanie filozoficzne i poszukiwanie drogi twórczej. Czy można cenić kogoś, kto dysponuje jedynie tzw. warsztatem i techniką, bez żadnej filozofii życia czy sztuki? Jestem przekonany, że nie i takie postaci w perspektywie czasowej znikną z historii sztuki (historii sztuki wizualnej).

Co należy cenić w rozmowie? Szczerość wypowiedzi, aspekty krytyczne, poszukiwania religijne.

Dla mnie istotą sztuki jest rozwój duchowy i takie wartości są najistotniejsze. Jeśli są połączone z nowoczesną formą, tym lepiej, choć nie jest to warunek konieczny, o czym świadczy twórczość np. Andrzeja Lecha, Bogdana Konopki, Ewy Andrzejewskiej, czy Ireneusza Zjeżdżałki.

Jakich artystów przedstawiam w swej publikacji?
Pierwszą, choć niewyodrębnioną część, można określić tradycją neoawangardy i Kultury Zrzuty, z którą związani byli: Andrzej Różycki (przede wszystkim jednak poszukujący świętości), Andrzej Kwietniewski - zawieszony od 2007 roku w prawach członka Łodzi Kaliskiej, Zbigniew Libera - "uczeń" Łodzi Kaliskiej, oraz jej uczestnik Grzegorz Zygier, współpracujący od lat 80. do początku lat 90. XX wieku z Adamem Rzepeckim.

Kolejną grupę stanowią artystki postfeminizmu, które w swej działalności są radykalne i bezkompromisowe: Ewa Świdzińska i Magdalena Samborska. Z feminizmu powstawała, czy do niego odnosi się, ale tylko częściowo, twórczość młodych artystek: Joanny Zastróżnej (Lalala) - podróżniczki po obrzeżach świata, Magdaleny Hueckel i Sylwii Kowalczyk, poszukujących w różnych kierunkach, odnoszących się do swej generacji i jej problemów życiowych.


fot. Basia Sokołowska z cyklu "Gdzie indziej / Elsewhere"

Bardzo istotna jest dla mnie grupa, którą można by określić mianem "medytacyjnej" ("kontemplacyjnej"), której początkiem może być, podobnie jak u Zofii Rydet czy u Różyckiego, katolicyzm (Zbigniew Treppa), religie Dalekiego Wschodu (Andrzej Dudek-Dürer), najnowszy szamanizm (Rogulus), malarstwo ikonowe w wersji współczesnej bliskiej idei Jerzego Nowosielskiego (Jan Issaieff), czy bliska mi także joga i medytacja (Katarzyna Majak). W tym zakresie zwracam również uwagę na poszukiwania wynikające z filmu Andrieja Tarkowskiego (Basia Sokołowska), czy najnowsze eksploracje w zakresie języka wideo i obrazu cyfrowego, także konceptualnego, istotnego artysty teoretyzującego najmłodszej generacji, sięgającego także po inspirację fotografią w swych realizacjach.

Ważne są też zagadnienia natury historycznej i teoretycznej z zakresu "fotografii fotograficznej" (Ireneusz Zjeżdzałka), określanej inaczej jako ruch "fotografii elementarnej", czy z języka angielskiego jako "straight photography" (Wojciech Zawadzki). Istotny jest nurt sytuujący się na pograniczu: piktorializmu, inscenizacji i dokumentu (Waldemar Jama), czy najwybitniejszy polski kontynuator klasycznego piktorializmu - Marek Gardulski, który stara się zmodyfikować rozumienie erotyzmu..

Lubię rozmawiać z artystami, których: po pierwsze - cenię, po drugie - chcę poznać ich twórczość i filozofię bytu ("Sein"), jaka za nią się skrywa, a po trzecie - chciałbym im pomóc w ich rozwoju twórczym. Dlatego dokonałem tych, a nie innych wyborów. Pragnę zaznaczyć, że nie "rozmawiam" ze wszystkimi, nie wszystkie wywiady także publikuję.

Wszystkim moim znajomym i przyjaciołom, którzy udzielili mi wywiadów w różnej formie (np. mailowej, nagrywając na magnetofon) bardzo dziękuję.

Dziękuję także pani Dyrektor Annie Jackowskiej z galerii Wozownia w Toruniu, z którą od kilku lat współpracuję, za pomoc w wydaniu tej książki, a przede wszystkim pragnę podziękować mojej żonie Marioli, która jest zawsze pierwszym uważnym czytelnikiem moich tekstów.
- Krzysztof Jurecki

Krzysztof Jurecki (1960) absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w IS PAN w Warszawie (1990-93). Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii ("Projekt", "Fotografia", "Obscura", "Obieg", "Student", "Format", "Art&Business", "Arteon"). Stały współpracownik pism "Kwartalnik Fotografia" (od 2000) i "Exit" (od 1990). Od 1997 roku członek AICA oraz od 2002 honorowy członek ZPAF. Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50., oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Na swoim koncie ma kilka ważnych publikacji: Fotografia polska lat 80., ŁDK, Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), ACGM Lodzart SA, Łódź 2003 oraz najnowsza pozycja Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Łódź 2008.


DODATKOWE INFORMACJE

Krzysztof Jurecki Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce
stron: 224
format: 17x23 cm
oprawa miękka
opracowanie graficzne: Marcin Nowak
cena: 43 zł (www.f5-ksiegarnia.pl)

Punkty sprzedaży ul. Św Tomasza 17, Kraków;
Galeria Wozownia, ul. Rabiańska 20, Toruń;
księgarnia Zachęty, Pl. Małachowskiego 3, Warszawa (od 7.02.2008);
"Kwartalnik Fotografia", ul. Fromborska 18, Września]
Więcej informacji można uzyskać u Krzysztofa Jureckiego pod adresem email: kjurecki@gmail.com

Fotopolis objęło książkę Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce patronatem medialnym.

Słowa kluczowe:
Komentarze
Więcej w kategorii: Branża
Nikon, Leica i Olympus nie wezmą udziału w kolejnej Photokinie. Czy w czasach internetu targi mają jeszcze sens?
Nikon, Leica i Olympus nie wezmą udziału w kolejnej Photokinie. Czy w czasach internetu targi mają...
Pierwsza Photokina w nowej formule już wiosną. Nie weźmie w niej jednak udziału trzech głównych producentów sprzętu. Czy firmom fotograficznym targi są jeszcze do...
4
6
Nagradzany chiński fotoreporter Lu Guang znów na wolności. Nie chce udzielać wywiadów
Nagradzany chiński fotoreporter Lu Guang znów na wolności. Nie chce udzielać wywiadów
Zatrzymany przed rokiem przez chińską służbę bezpieczeństwa, jeden z najbardziej znanych fotoreporterów Pańswa Środka,...
9
0
Sigma porzuca mocowanie K. Co dalej z Pentaksem?
Sigma porzuca mocowanie K. Co dalej z Pentaksem?
Pentax, choć cały czas ma wierne grono użytkowników, już od dłuższego czasu wędruje poboczem rynku fotograficznego. W obliczu działań Sigmy producentowi będzie jeszcze...
25
24
Powiązane artykuły
Wczytaj więcej (4)