PocketWizard MiniTT1, FlexTT5 - aktualizacja oprogramowania

PocketWizard wypuścił aktualizację oprogramowania systemów radiowych MiniTT1 i FlexTT5 do Nikona i Canona. Pozawala ona na kontrolę lamp z dala od aparatu, oraz na odpalanie lamp w ustalonej kolejności. Poza tym zautomatyzowano tryb HyperSync.


Aktualizacji należy dokonać za pomocą programu PocketWizard Utility, dostępnego pod adresem http://www.pocketwizard.com/support/downloads

Informacja prasowa:

Aktualizacja oprogramowania dla MiniTT1/FlexTT5

Wersja Nikon 3.000
Wersja Canon 6.000
Wersja PowerST4 5.100


Główne innowacje:
 Kontrola mocy lamp z dala od aparatu
Opcja Speedcycler, pozwalajaca na odpalanie lamp w ustalonej
kolejnosci
Zautomatyzowanie trybu HyperSync


Zdalna kontrola mocy lamp za pomoca AC3 ZoneController
Dzieki nowej funkcji, mo9liwe jest sterowanie moca lamp systemowych,
badz Elinchrom RX za pomoca AC3 ZoneController podpietego do
zewnetrznego nadajnika MiniTT1/FlexTT5. Jest do niezwykle przydatne, gdy
fotograf obsługuje aparat, a asystent stojacy obok mo9e zdalnie kontrolowac
moc wszystkich lamp. Znajduje to równie9 zastosowanie gdy aparat znajduje
sie na statywie, a fotograf aktywnie pracuje na planie zdjeciowym.
W poprzedniej wersji oprogramowania, sterowanie zdalnymi grupami lamp
było mo9liwe tylko za pomoca AC3 wpietego bezposrednio w nadajnik
znajdujacy sie na aparacie.


Speedcycler z u3yciem AC3 ZoneController
Popularna wśród "szybkostrzelnych" fotografów opcja Speedcycler była
do tej pory dostepna tylko w urzadzeniach MultMAX. Polega ona na ustawieniu
kolejnosci wyzwalania lamp, dla przykładu wykonujac trzy kolejne zdjecia,
jako pierwsze zostana wyzwolone lampy w grupie A, nastepnie grupaB i
kolejno grupa C. Ka9da z nich mo9e byc w dowolnej chwili wyłaczona.
Dzieki tej funkcji, znacznie wzrasta szybkosc i długosc pracy zestawu,
pozwalajac na fotografowanie szybciej, ni9 wynosi czas ładowania jednej
lampy. Funkcja Speedcycler umo9liwia prace w trybie TTL jak i w trybie
manualnym.


Zautomatyzowany tryb HyperSync
System synchronizacji błysku z krótszym czasem migawki ni9 zaleca
producent, został rozbudowany dla jeszcze łatwiejszej i wydajniejszej pracy.
Hypersync został podzielony na dwie strefy kontroli synchronizacji błysku:
pierwszy etap odbywa sie w MiniTT1/FlexTT5, gdzie nadajnik rozpoznaje model
aparatu i automatycznie wprowadza konieczne poprawki w czasie wysyłanie
sygnału. Drugi etap odbywa sie w odbiorniku podłaczonym do lampy. Zdalny
FlexTT5 analizuje otrzymany sygnał, odczytuje model aparatu, oraz wszystkie
dane ekspozycji i automatycznie dopasowuje moc i moment wyzwolenia błysku
dla jak najlepszej synchronizacji. Taka budowa systemu pozwala równie9 na
skuteczniejsze łaczenie ró9nych zródeł swiatła, np. lamp systemowych oraz
lamp Elinchrom RX, przy maksymalnym wykorzystaniu technologii HyperSync.
Automatyzacja trybu HyperSync jest mo9liwa dla lamp systemowych
Canon/Nikon, oraz modeli:

 Elinchrom Style 300RX
 Elinchrom Style 600RX
 Elinchrom Style 1200RX
 Elinchrom Digital 2400RX with Digital SE Head
 Elinchrom Digital 2400RX with A6000 Head
 Elinchrom Digital 2400RX with A3000 Head
 Elinchrom Digital 2400RX with Mini A Head
 Elinchrom Digital 2400RX with Mini S Head
 Elinchrom Digital 2400RX with Digital S Head
 Elinchrom Digital 1200RX with Digital SE Head
 Elinchrom Digital 1200RX with A6000 Head
 Elinchrom Digital 1200RX with A3000 Head
 Elinchrom Digital 1200RX with Mini A Head
 Elinchrom Digital 1200RX with Mini S Head
 Elinchrom Digital 1200RX with Digital S Head
 Elinchrom Ranger RX with Ranger A Head
 Elinchrom Ranger RX with Ranger S Head
 Elinchrom Ranger RX Speed with Ranger A Head
Elinchrom Ranger RX Speed with Ranger S Head

Prawidłowe działanie system z lampami Elinchrom wymaga aktualizacje
oprogramowania nadajnika PowerST4 do wersji 5.100.
Dodatkowe nowosci w trybie HyperSync:

 Wyłaczenie trybu HSS w zdalnej lampie, pozwalajace maksymalnie
wykorzystanie techlogii HyperSync

 Automatyczne przełaczenie z trybu HyperSync na HSS powy9ej
ustalonego czasu migawki

 Wybór czasu wyzwalania sygnału przy pracy na kanałach
standardowych:

Kanały 1-3 dla szybkich lamp, mocowanych na goracej stopce
Kanały 4-7 dla sredniej predkosci lamp studyjnych
Kanały 8-10 dla wolnych lamp i generatorów dużej mocy


Dodatkowe zmiany w wersji Canon:

Poprawiona współpraca z 60D
Poprawiona współpraca z 1100D
Poprawiona współpraca z 600D
Wyeliminowano bład 5D MkII/7D, gdzie pierwszy błysk w HSS
powodował niepoprawna prace lampy
Wyeliminowano bład 5d MkII, gdzie okazjonalnie czas synchronizacji
spadał do 1/200s
Wyeliminowano bład podczas wybudzania 5d MKII
Poprawiono powtarzalnosc podczas pracy z lampa wpieta w nadajnik
umieszony na aparacie
Wyeliminowano bład z 1D MkII, gdzie 580EX okazjonalnie błyskała zbyt
mocno
Zaktualizowano oprogramowanie dla lepszego wykorzystania 1d MkIV z
oprogramowaniem 1.1.0 (zaleca sie aktualizacje oprogramowania
aparatu do tej wersji)
Wyeliminowano bład 1D MkIV gdzie na czasach wy9szych od czasu
synchronizacji wystepował banding
Poprawiono współprace 1Ds MkIII z lampami pracujacymi w trybie HSS
Poprawiono współprace 7D z obiektywami mocno przymknietymi
Poprawiono współprace 7D z lampami w trybie HSS
Poprawiono prace trybu HyperSync z korpusami 1D MkIII, 1Ds, MkIII,
1D MkIV
Poprawiono wydajnosc pracy trybu HSS z 60D, 1D MkIV, 1D MkIII
Zwiekszono maksymalny czas pracy 30D z HSS do 1/2500s
Wprowadzono wsparcie dla MR-14EX, MT24-EX Macro.
Wyłaczenie grupy w AC3 wyłacza swiatło modelujace w lampach
systemowych
Wyeliminowano sporadyczny bład, samoczynnego przełaczania trybu
pracy zdalnych grup
Poprawiono powtarzalnosc pracy lamp systemowych w grupie B
Aktualizacja PowerTracking mo9e byc dokonana w ka9dym momencie,
nie tylko na poczatku pracy
Poprawiono precyzje kontroli mocy lamp manualnych za pomoca AC3
Dystrybutor PocketWizard w Polsce: MILLROY Sp.J.
Biuro handlowe: ul. Gwiazdzista 71, 01-651 Warszawa
tel.: ++48 22 7514444, 7519669; fax: ++48 22 7322661; email: info@millroy.pl
Przesunieto maksymalna granice przełaczenia trybów HyperSync/HSS
do 1/2500s
Poprawiono precyzje pracy błysków kalibracyjnych
Wyeliminowano bład niedoswietlania przez lampe pracujaca w trybie
HSS
Wyeliminowano bład, gdzie AF-assist mógł powodowac backfocus


Dodatkowe zmiany w wersji Nikon:

Poprawiono współprace z D5100
Poprawiono współprace z 14bitowymi plikami NEF dla D300, D300s, D3x
Wyeliminowano banding pojawiajacy sie podczas pracy z lampa w trybie
master z D90, D7000, D300s, D700, D3
Poprawiono współprace z D2x u9ywajac AC3
Poprawiono powtarzalnosc pracy z lampa w trybie Master dla D700,
D7000
Wyeliminowano bład z współpraca z D200
Poprawiono współprace PowerST4 z D3s, D90
Wyeliminowano bład synchronizacji dla D3s i obiektywów mocno
przymknietych
Poprawiono manualna kontrole SB-600
Wprowadzono współprace z SB-700 w trybie TTL/manual
Poprawiono predkosc wprowadzania zmian dla zdalnej SB-800
Wyeliminowano bład samoczynnego wyłaczania SU-800
Wyeliminowano bład współpracy SB-900 w grupie B
Wyeliminowano bład komunikacji po wyjsciu lampy z trybu master
Wyeliminowano bład AF-assist pojawiajacego sie na zdjeciach
Wyeliminowano bład zmiany mocy lamp podczas wybudzania aparatu
Wyeliminowano bład pojawiajacej sie ni9szej ni9 zadanej mocy podczas
pracy w HyperSync
Poprawiono precyzje pracy w przechodzeniu z trybu HyperSync do HSS
Poprawiono współprace z lampami producentów niezale9nych wpietymi
w nadajnik na korpusie
Dodano wsparcie dla zdalnego usypiania lamp TTL
MiniTT1/FlexTT5 błyskaja na czerwono podczas wyzwalania
Poprawiono prace w trybie zdjęć seryjnych
słowa kluczowe:
Komentarze
Polecane artykuły
Leica Q2 - pierwsze wrażenia [WIDEO]
22 Mar 2019
Matryca o rozdzielczości 47,4 Mp, dobrze znany szerokokątny obiektyw Summilux 28 mm f/1.7 ASPH, uszczelniony korpus i odświeżona ergonomia. O pracy z najnowszym pełnoklatkowym kompaktem opowiada Michał Massa Mąsior.
0
Leica Q2 - zdjęcia przykładowe
20 Mar 2019
Nowa pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 47,4 Mp, dobrze znany szerokokątny obiektyw Summilux 28 mm f/1.7 ASPH, uszczelniony korpus i odświeżona ergonomia - zobaczcie na co stać drugą generację kompaktu Leiki.
0
Venus Optics Laowa 9 mm f/2.8 Zero-D teraz także w wersji z mocowaniem Mikro Cztery Trzecie
15 Mar 2019
Pokazana w zeszłym roku ultraszerokokątna stałka bez dystorsji doczekała się wariantu z mocowaniem M43. Na sklepowe póki trafi jeszcze w marcu.
0
Panasonic Lumix S1R - zdjęcia przykładowe
11 Mar 2019
O modelu Lumix S1R powiedziano już wiele, jednak jakość obrazu wciąż pozostawała pewną tajemnicą. Do teraz. W nasze ręce wpadł flagowiec nowego pełnoklatkowego systemu Panasonica!
4