VIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży "Człowiek, Świat, Przyroda"

ms
26 Sty 2009
Pałac Młodzieży w Koszalinie po raz ósmy zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Człowiek, Świat, Przyroda". Przedsięwzięcie przygotowano z myślą o autorach, którzy nie ukończyli 21 roku życia. Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych. Prace można nadsyłać do 15 marca 2009.
Organizatorzy konkursu chcą zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego świata, zwłaszcza przyrody. Zgłaszać można zdjęcia pojedyncze i cykle. Każdy uczestnik ma prawo nadesłać maksymalnie 5 prac. Fotografie mogą być realizowane w technice cyfrowej i analogowej. Temat brzmi "Człowiek, Świat, Przyroda". Podpisane odbitki wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Pałac Młodzieży
ul. Bogusława II 2,
75-057 Koszalin
(z dopiskiem Konkurs Fotografii)

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat

Autorom najciekawszych zdjęć jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dypolomy. Konkurs zakończy wystawa najlepszych fotografii. Prezentację zaplanowano na czerwiec 2009.

Prace można nadsyłać do 15 marca 2009 (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej szczegółowych informacji, m.in. o formacie zdjęć, i o tym jak je odpowiednio podpisać, w regulaminie konkursu.
Regulamin konursu:

HONOROWY PATRONAT
Prezydent Miasta Koszalina Mirosław Mikietyński

ORGANIZATOR
Pałac Młodzieży w Koszalinie

WSPÓŁORGANIZATOR
Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne w Koszalinie

PATRONAT MEDIALNY:
Foto-Kurier
Radio Koszalin
TV Kablowa MAX Koszalin

TEMAT KONKURSU:
"CZŁOWIEK, ŚWIAT, PRZYRODA"

CEL KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 8 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.
2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.
2. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie oznaczone. Każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca.
3. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową.
4. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.
5. Dodatkowo, jeżeli to możliwe, pożądane jest dostarczenie na płycie CD pliku cyfrowego. Dopuszczalne formaty plików: tiff, jpg.
6. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz wiek autora.

KATEGORIE
Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat

PODZIAŁ NAGRÓD
Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody (w każdej kategorii wiekowej)
I nagroda (rzeczowa),
II nagroda (rzeczowa),
III nagroda (rzeczowa).
Przewiduje się również wyróżnienia, dyplomy BTF-u jak i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów w porozumieniu z jury. Jury przysługuje prawo innego podziału nagród. Nagrody nie odebrane przez laureatów do 31 grudnia 2009 r. przechodzą do puli nagród na kolejną edycję konkursu.

TERMINARZ KONKURSU
Nadsyłanie prac - do 15 marca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Ocena jury - kwiecień 2009 r.
Informacja o wynikach konkursu - do 30 kwietnia 2009 r. (dostępna na stronie www.pm.koszalin.pl)
Wystawa pokonkursowa - czerwiec 2009 r. PM Koszalin
Zwrot prac nienagrodzonych - po zakończeniu ekspozycji (warunkiem zwrotu prac jest przysłanie wraz z pracą zwrotnych znaczków).

Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:
Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
z dopiskiem Konkurs Fotografii

Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Monika Kalkowska - Dział Imprez w godz. od 11.00 do 16.00 tel. 094 348 05 01 lub e-mail: foto@pm.koszalin.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury naszego regionu.

UWAGA!
Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia.
słowa kluczowe:
Komentarze
Polecane artykuły
„Broniszów - z dala od stolicy” Joanny Mrówki to fotograficzny wgląd w polską codzienność
21 Maj 2019
„Broniszów - z dala od stolicy” to wystawa, w której centrum znajduje się drugi człowiek i jego codzienne życie. Prace z wielokrotnie nagradzanego cyklu Joanny Mrówki będzie można oglądać od 30 maja w warszawskiej Galerii Obok ZPAF.
0
7Artisans 50 mm f/1.8 - manualna stałka do bezlusterkowców z APS-C i Mikro Cztery Trzecie za około 350 zł
21 Maj 2019
7Artisans to firma, która powoli zapisuje się w świadomości użytkowników bezlusterkowców, jako producent niedrogich obiektywów. Ofertę właśnie powiększył model 50 mm f/1.8, który dostaniemy z mocowaniem Sony E, Fujifilm X, Canon EF-M i Mikro Cztery Trzecie.
0
Huawei z coraz większymi kłopotami. Google zawiesza współpracę z chińskim gigantem, ale to nie jedyny problem
21 Maj 2019
Trafienie na czarną listę rządu USA, zerwana współpraca przez Google, czy brak sprzętowego wsparcie ze strony Intel, Qualcomm, Xilinx i Broadcom, to tylko niektóre z gigantycznych problemów chińskiego producenta. Czy użytkownicy Huawei powinni się obawiać?
1
MiNT InstantKon RF70 - oto najbardziej zaawansowany aparat natychmiastowy na rynku. Jest drogi, ale filmy dostaniesz za darmo
20 Maj 2019
Firma MiNT postawiła sobie za cel stworzenie aparatu, który spełniałby wszystkie oczekiwania fanów fotografii natychmiastowej. Trzeba przyznać, że nowa konstrukcja robi wrażenie. Funkcjonalność ma jednak swoją cenę.
0