II edycja Konkursu Fotografii Bielizny

0
Marta Sinior
19 Marzec 2008
Artykuł na: 4-5 minut
Polska Izba Bielizny oraz wydawnictwo Modna Bielizna zapraszają wszystkich fotografów do II edycji Konkursu Fotografii Bielizny. W konkursie mogą wziąć udział zarówno fotografowie profesjonalni, jak również freelancerzy oraz studenci szkół fotograficznych. Laureat konkursu będzie miał możliwość zrealizowania profesjonalnej sesji zdjęciowej ufundowanej przez wydawnictwo "Modna Bielizna", a jego prace zostaną opublikowane na łamach magazynu.
Jak napisali organizatorzy konkursu Ideą jest zaprezentowanie różnych sposobów widzenia oraz obrazowania tematu bielizny. Poprzez konkurs chcieliśmy pokazać, jakim językiem przemawia do nas fotografia reklamowa, jaka jest jej estetyka, jak odmienny punkt widzenia na jej kształt mają autorzy. Interesują nas fotografie, które powstały z założeniem sprzedaży produktu, promowania i kreowania marki, ale również zdjęcia, gdzie wyobraźnia oraz subiektywne spojrzenie na ten motyw wysunęły się na plan pierwszy. Chcemy pokazać, w jaki sposób fotografia mody, a przez to fotografia bielizny, stała się suwerenną dziedziną reklamy i sztuki.

fot. Edyta Plichowska

REGULAMIN KONKURSU

1. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Fotografii Bielizny jest wydawnictwo ,"Modna Bielizna" oraz Polska Izba Bielizny.
2. Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów.
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich.
3. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.
4. Do konkursu nie można zgłaszać prac wcześniej nagradzanych bądź wystawianych.
5. Zdjęcia zawierające treści obraźliwe, nawołujące do przemocy lub odwołujące się do jakiejkolwiek formy dyskryminacji nie będą dopuszczone do konkursu.
6. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne prezentujące bieliznę jako suwerenną dziedzinę reklamy i sztuki.
7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie do 6 prac.
8. Prace fotograficzne biorące udział w konkursie powinny spełniać następujące wymogi:
a) Technika: dowolna
b) Forma:
- odbitki czarno-białe lub kolorowe, na papierze fotograficznym, długość krótszego boku zdjęcia powinna mieścić się w przedziale 25-30 cm
- pliki elektroniczne (plik JPG, format: tiff, CMYK, rozdzielczość 300 dpi)
c) zdjęcia nie mogą być oprawione
d) pracę należy opisać na odwrocie podając numer pracy zgodny z numerem identyfikacyjnym podanym w formularzu zgłoszeniowym
9. Do prac należy dołączyć oznaczoną numerem identyfikacyjnym kopertę, z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
10. Do prac na papierze fotograficznym należy dołączyć wglądówki w formie pliku na płycie CD o możliwie najwyższej rozdzielczości (do celów publikacyjnych)

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest ufundowana przez wydawnictwo "Modna Bielizna" sesja zdjęciowa oraz publikacja zdjęć na łamach magazynu. W przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie do 60 dni od ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przechodzi na własność organizatora.

Terminarz konkursowy na adres:
Modna Bielizna
ul. Solna 7/2,
Łódź 91-423
Decyduje data stempla pocztowego.;
Prace zostaną ocenione przez niezależne Jury w terminie do 15 maja 2008;
Wystawa pokonkursowa odbędzie się w terminie późniejszym, o czym odpowiednio wcześnie poinformuje Organizator.]
Ściągnij formularz.
Pełny regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Słowa kluczowe:
Komentarze