"Foto Igrzyska" - międzynarodowe igrzyska fotograficzne

Jeszcze można zgłaszać prace do międzynarodowego konkursu fotograficznego "Foto Igrzyska" w czterech kategoriach: sport, architektura, reportaż oraz inne. Wybór najlepszych prac i fotografów jest rozstrzygany globalnie przez zespół Jurorów z całego Świata. Dzięki temu nadesłane zdjęcia będą oceniane obiektywnie.
Celem konkursu jest wszechstronna prezentacja fotografii i stymulacja osób fotografujących do realizacji prac fotograficznych w szerokim zakresie tematyki.REGULAMIN FOTO IGRZYSK

Konkurs fotograficzny "Foto Igrzyska" - Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców.

Tematy

Prace na konkurs będą przyjmowane w następujących tematach:
 • pejzaż
 • ludzie
 • przyroda
 • architektura
 • sport
 • reportaż
oraz ewentualne tematy dodatkowe, które mogą być ogłoszone w trakcie trwania konkursu, nie później jednak niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem zakończenia konkursu.

fot. Jacek Szczerbaniewicz, I miejsce w kategorii: pejzaż

Terminy

Prace na konkurs we wszystkich dostępnych tematach można zgłaszać do dnia, w którym upływa termin zgłaszania prac w wybranym temacie.

Terminy zgłaszania prac w poszczególnych tematach są następujące:
 • architektura - przyjmowanie zgłoszeń do 15.02.2008
 • sport - przyjmowanie zgłoszeń do 31.03.2008
 • reportaż - przyjmowanie zgłoszeń do 15.05.2008
 • tematy dodatkowe - przyjmowanie zgłoszeń nie później niż do 15.05.2008

Wyniki konkursu w poszczególnych grupach tematycznych będą publikowane w nieprzekraczalnych terminach:
 • pejzaż - publikacja wyników do 01.01.2008
 • ludzie - publikacja wyników do 16.02.2008
 • przyroda - publikacja wyników do 01.04.2008
 • architektura - publikacja wyników do 16.05.2008
 • sport - publikacja wyników do 01.07.2008
 • reportaż - publikacja wyników do 16.08.2008
 • tematy dodatkowe - publikacja wyników nie później niż do 16.08.2008
Publikacja wyników końcowych z uwzględnieniem wszystkich tematycznych wyników składowych do 01.09.2008.

Zgłaszanie zdjęć

Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.fotoigrzyska.pl w zakładce "Zgłoś pracę".
Parametry fotografii:
 • max. szerokość: 1000 pix
 • max. wysokość: 1000 pix
 • max. objętość pliku: 350 kB
 • format pliku: .jpg
Zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.

Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę zdjęć na dowolną ilość tematów.

Zgłoszenie każdego zdjęcia wymaga podania niepowtarzalnego Kodu Zgłoszenia. Aby uzyskać Kod Zgłoszenia należy wysłać wiadomość SMS o treści (AP.igrzyska) na numer (72068). W ciągu 3 minut zwrotnie zostanie przesłana wiadomość z Kodem Zgłoszenia, który należy wprowadzić w odpowiednią rubrykę formularza. Koszt wysłania SMS-a na numer 72068 to 2 PLN netto (2,44 PLN brutto).

Zgłoszenie zdjęcia do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych wprowadzanych do formularzy zgłoszeniowych podczas rejestracji autora i zgłaszania prac.

Zasady oceny i wyboru zwycięzców

Oceny zdjęć dokonają niezależnie akredytowani jurorzy. Na ocenę końcową fotografii w 6 podstawowych kategoriach tematycznych składać się będzie suma punktów otrzymanych przez fotografię od wszystkich niezależnych jurorów. Każdy z niezależnych jurorów wybierze 50 fotografii z pośród nadesłanych na dany temat i przyzna wybranym fotografiom punkty.

Po zakończeniu wszystkich 6 podstawowych edycji tematycznych z pośród biorących udział w konkursie fotografów wybrany zostanie MISTRZ FOTOGRAFII.
MISTRZEM FOTOGRAFII zostanie fotograf, który w 6 podstawowych edycjach tematycznych (pejzaż, ludzie, przyroda, architektura, sport, reportaż) zgromadzi za swoje fotografie największą liczbę punktów, przy czym z każdej edycji tematycznej brana będzie pod uwagę tylko jedna fotografia autora - ta, która w danej edycji zdobyła najwięcej punktów.
W przypadku, gdy kilka fotografii lub fotografów zdobędzie identyczną liczbę punktow, o ostatecznej kolejności zdecydują Organizatorzy.

Deklaracje

Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym:
 • jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
 • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.

Nagrody

W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepsze fotografie we wszystkich tematach oraz nagrody główne, dla najlepszych fotografów biorące pod uwagę całokształt zgłoszonych przez jednego autora fotografii, w sposób następujący:

Najlepsza Fotografia:
 • w kategorii Pejzaż: I miejsce, II miejsce, III miejsce
 • w kategorii Ludzie: I miejsce, II miejsce, III miejsce
 • w kategorii Przyroda: I miejsce, II miejsce, III miejsce
 • w kategorii Architektura: I miejsce, II miejsce, III miejsce
 • w kategorii Sport: I miejsce, II miejsce, III miejsce
 • w kategorii Reportaż: I miejsce, II miejsce, III miejsce
 • w kategoriach specjalnych: I miejsce, II miejsce, III miejsce

Najlepszy Fotograf:
 • Mistrz FotografiiI Wicemistrz FotografiiII Wicemistrz Fotografii
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.

W skład jury wchodzą: Formacja Fotograficzna"LANDSKAPIŚCI", Pierre Moeremans, Jerzy Stokowski, Krystyna Malgorzata Dołowska, Tomasz Sobieraj, Piotr Rosiński, Andrzej Kruszewki Ceui, Felix Zbigniew Plawski, Aleksander Majdański, Wojciech Balczewski, Edward Grzegorz Funke, Mariusz Paweł Mazur, Michał Sikorski, Woytek Szwey, Marek Józków, Jacek Garnczarczyk.


Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: wwwfotoigrzyska.pl

Organizatorzy: Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne w Koszalinie oraz Firma TechMat z Koszalina.

Opracowanie: Agata Nowak
słowa kluczowe:
 
Komentarze
Polecane artykuły
CineStill °Cs TCS-1000 wymiesza chemię i zapewni jej odpowiednią temperaturę podczas wywoływania filmów
24 Wrz 2018
Wywoływanie filmów w domu to duża oszczędność i możliwość wpływu na to, jak będzie prezentował się negatyw. Problemem może być utrzymanie odpowiedniej temperatury odczynników. Z odsieczą przychodzi nowe urządzenie firmy CineStill.
0
Venus Optics pokaże na Photokinie 12 nowych szkieł Laowa - od rybiego oka, przez szerokokątny zoom aż po obiektywy filmowe
24 Wrz 2018
Venus Optics w krótkim czasie wybił się na jednego z najprężniej działających producentów manualnej optyki. Na targach Photokina zobaczymy aż 7 nowych pozycji i 5 kolejnych wariantów znanych konstrukcji, w tym modele przeznaczone dla filmowców.
0
Irix 150 mm f/2.8 Macro 1:1 - nowy król obiektywów makro?
24 Wrz 2018
Marka Irix, która dostarczyła nam dwóch bardzo ciekawych obiektywów szerokokątnych wkracza na rynek z modelem tele makro, który ma być jedną z najdoskonalszych konstrukcji przeznaczonych do fotografowania małych obiektów.
0
Leica Sofort teraz w nowej czarnej odsłonie
24 Wrz 2018
W połowie 2016 roku Leica aparatem Sofort zadebiutowała w świecie fotografii natychmiastowej. Wtedy też aparat był dostępny w trzech wariantach kolorystycznych - białym, pomarańczowym i miętowym. Tym razem do tego grona dołącza kolor czarny.
0