Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 - weź udział

Organizatorzy festiwalu "Miesiąc Fotografii w Krakowie", którego najbliższa edycja odbędzie się wyjątkowo w maju, przyjmują do połowy lutego projekty fotograficzne do programu off. Chodzi o wystawy, pokazy slajdów, pomysły na akcje plenerowe i happeningi. Czasu zostało niewiele.
"Miesiąc Fotografii w Krakowie" został gruntownie przebudowany pod względem organizacyjnym. Jak już informowaliśmy, najbliższa edycja odbędzie się wyjątkowo w maju, a nie w listopadzie. Organizatorzy deklarują powrót do terminu jesiennego w 2007 roku, a przesunięcie uzasadniają istotnymi zmianami, jakich trzeba było się podjąć by podnieść poziom i rangę imprezy.Przypomnijmy, że program wystaw podzielono na część główną i off, przy czym program główny jest w całości kuratorowany. Z kolei program off składa się z propozycji nie podlegających rygorowi tematycznemu, a jedynie ocenie Rady Programowej. Inna ważna zmiana, będąca ukłonem w stronę osób chcących przyjechać do Krakowa z różnych części Polski, jest kumulacja wszystkich wydarzeń festiwalowych w pierwszym tygodniu trwania imprezy. Większość wystaw czynna będzie od pierwszego dnia, to jest od 5 maja 2006.

Organizatorzy przyjmują do 15 lutego propozycje wystaw, pokazów slajdów i akcji fotograficznych. Ze swojej strony deklarują pomoc organizacyjną, a w wypadku najciekawszych projektów także finansową. Polecamy uwadze Czytelników jeszcze jedną akcję, która będzie miała swój finał podczas MFwK 2006. Domowatmosfera, bo o niej mowa, to realizowany od dwóch lat projekt polegający na zbieraniu prywatnych zdjęć nadsyłanych do organizatorów. Więcej informacji na ten temat w poniższym komunikacie i drugim artykule.

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 - zgłoszenia do programu off

Fundacja na rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych, organizator festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, informuje, że do dnia 14 lutego 2006 przyjmuje zgłoszenia projektów fotograficznych do programu off IV edycji festiwalu. Wybrane przez Radę Programową projekty zostaną włączone do oficjalnego programu imprezy i uwzględnione w katalogu festiwalowym. Czekamy na gotowe wystawy fotograficzne, zamknięte pokazy slajdów oraz projekty akcji fotograficznych do realizacji w przestrzeni miejskiej Krakowa podczas najbliższej edycji festiwalu, tj. w maju 2006 roku. Preferowane są projekty premierowe, co nie wyklucza tych, które były już prezentowane.

Zgłoszenia można wysyłać drogą elektroniczna na adres office[at]photomonth.com] lub tradycyjną (namiary teladresowe poniżej).

{BLD|Pełny regulamin uczestnictwa


1. Udział w festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 jest bezpłatny.

2. Propozycje wystaw, pokazów slajdów i akcji fotograficznych należy wysyłać do dnia 14 lutego 2006 roku pocztą elektroniczną {LNK|mailto:office@photomonth.com;office[at]photomonth.com] lub tradycyjną, na adres:
Miesiąc Fotografii w Krakowie
Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych
ul. Zamoyskiego 51/1, 30-519 Kraków
tel: 12/296 13 34

3. Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, dane teleadresowe autora (w tym telefon kontaktowy i adres e-mail), opis projektu (w tym informacji na temat jego historii). Ponadto:

a) w wypadku wystawy:
- nie mniej niż 7 zdjęć w formie elektronicznej (JPEG, nie więcej niż 350kB/plik) lub wydruki/ odbitki w dowolnym formacie;
- parametry techniczne ekspozycji (wymiary, typ materiału, oprawa);
- szczególne wymagania ekspozycyjne.

b) w wypadku pokazów slajdów:
- płyta CD z zamkniętą prezentacją lub drogą elektroniczną jeśli pokaz nie przekracza 5MB;
- wymagania techniczne.

c) w wypadku akcji fotograficznych:
- szczegółowy opis akcji z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych i sprzętowych niezbędnych do jego realizacji.

4. Nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi.

5. Nadesłanie projektu nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Festiwalu. O tym, które projekty zostaną włączone do programu decyduje Rada Programowa pod przewodnictwem Karola Hordzieja, Dyrektora Artystycznego Festiwalu. Autorzy zakwalifikowanych projektów zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia 24 lutego 2006 roku. Każdy z zaproszonych autorów zostanie poproszony o potwierdzenie chęci udziału w Festiwalu na zasadach proponowanych przez Organizatora. Szczegóły będą ustalane indywidualnie z każdym autorem lub reprezentantem wyznaczonym przez grupę autorów (w wypadku projektów zbiorowych).

6. Nadesłanie projektu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

7. Organizator Festiwalu zobowiązuje się nie udostępniania nadesłanych projektów oraz danych personalnych osobom postronnym. Autorzy zakwalifikowanych projektów zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie nadesłanych materiałów do celów promocyjnych w późniejszym terminie.
 
Komentarze
Polecane artykuły
Ilya Shtutsa: „Dobra fotografia jest darem“
5 Lis 2018
O swoich początkach, darze jakim jest fotografia czy wpływie prac Arnolda Mindella opowiada nam Ilya Shtutsa - rosyjski entuzjasta street’a, który opisuje fotografię jako grę o nieprzewidywalnym wyniku.
2
Najnowsza sesja Vanity Fair należała do Polaków
2 Lis 2018
Suspiria, włoski horror z lat siedemdziesiątych, doczekał się odświeżenia i właśnie wchodzi na ekrany polskich kin. W obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Tilda Swinton i Dakota Johnson, ale zagrała w nim również Polka - Małgosia Bela. Postprodukcję obszernej sesji obsady filmu dla włoskiego Vanity Fair wykonało studio House OF Retouching.
0
Oded Wagenstein: „Nie możesz po prostu pojawić się u kogoś w drzwiach i poprosić o zdjęcie”
1 Lis 2018
W syberyjskiej wiosce Yar-Sale mieszka grupa starszych kobiet. Większość dni spędzają w odosobnieniu, odizolowane od świata, który kochały. Podczas gdy mężczyźni zwykle zachęcani są do pozostania w migrującej społeczności i utrzymania ról społecznych, kobiety muszą same radzić sobie ze starością. Fotograf Oded Wagenstein przybliża ich historię w projekcie “Forgotten Like Last Year’s Snow”.
0
Siena International Photo Awards 2018 to piękno świata pod różną postacią
30 Paź 2018
Za nami już czwarta edycja prestiżowego konkursu Siena International Photo Awards. W tym roku zwycięzcą został K M Asad - freelancer współpracujący między innymi z Getty Images. Jednak wśród laureatów nie zabrakło też Polaków. III miejsce w kategorii „The beauty of the nature“ zajął Mariusz Potocki, a Bartłomiej Jurecki otrzymał wyróżnienie w sekcji „Journeys & Adventures“.
0