Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 - weź udział

0
Marta Sinior
24 Styczeń 2006
Artykuł na: 4-5 minut
Organizatorzy festiwalu "Miesiąc Fotografii w Krakowie", którego najbliższa edycja odbędzie się wyjątkowo w maju, przyjmują do połowy lutego projekty fotograficzne do programu off. Chodzi o wystawy, pokazy slajdów, pomysły na akcje plenerowe i happeningi. Czasu zostało niewiele.
"Miesiąc Fotografii w Krakowie" został gruntownie przebudowany pod względem organizacyjnym. Jak już informowaliśmy, najbliższa edycja odbędzie się wyjątkowo w maju, a nie w listopadzie. Organizatorzy deklarują powrót do terminu jesiennego w 2007 roku, a przesunięcie uzasadniają istotnymi zmianami, jakich trzeba było się podjąć by podnieść poziom i rangę imprezy.Przypomnijmy, że program wystaw podzielono na część główną i off, przy czym program główny jest w całości kuratorowany. Z kolei program off składa się z propozycji nie podlegających rygorowi tematycznemu, a jedynie ocenie Rady Programowej. Inna ważna zmiana, będąca ukłonem w stronę osób chcących przyjechać do Krakowa z różnych części Polski, jest kumulacja wszystkich wydarzeń festiwalowych w pierwszym tygodniu trwania imprezy. Większość wystaw czynna będzie od pierwszego dnia, to jest od 5 maja 2006.

Organizatorzy przyjmują do 15 lutego propozycje wystaw, pokazów slajdów i akcji fotograficznych. Ze swojej strony deklarują pomoc organizacyjną, a w wypadku najciekawszych projektów także finansową. Polecamy uwadze Czytelników jeszcze jedną akcję, która będzie miała swój finał podczas MFwK 2006. Domowatmosfera, bo o niej mowa, to realizowany od dwóch lat projekt polegający na zbieraniu prywatnych zdjęć nadsyłanych do organizatorów. Więcej informacji na ten temat w poniższym komunikacie i drugim artykule.

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 - zgłoszenia do programu off

Fundacja na rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych, organizator festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, informuje, że do dnia 14 lutego 2006 przyjmuje zgłoszenia projektów fotograficznych do programu off IV edycji festiwalu. Wybrane przez Radę Programową projekty zostaną włączone do oficjalnego programu imprezy i uwzględnione w katalogu festiwalowym. Czekamy na gotowe wystawy fotograficzne, zamknięte pokazy slajdów oraz projekty akcji fotograficznych do realizacji w przestrzeni miejskiej Krakowa podczas najbliższej edycji festiwalu, tj. w maju 2006 roku. Preferowane są projekty premierowe, co nie wyklucza tych, które były już prezentowane.

Zgłoszenia można wysyłać drogą elektroniczna na adres office[at]photomonth.com] lub tradycyjną (namiary teladresowe poniżej).

{BLD|Pełny regulamin uczestnictwa


1. Udział w festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 jest bezpłatny.

2. Propozycje wystaw, pokazów slajdów i akcji fotograficznych należy wysyłać do dnia 14 lutego 2006 roku pocztą elektroniczną {LNK|mailto:office@photomonth.com;office[at]photomonth.com] lub tradycyjną, na adres:
Miesiąc Fotografii w Krakowie
Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych
ul. Zamoyskiego 51/1, 30-519 Kraków
tel: 12/296 13 34

3. Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, dane teleadresowe autora (w tym telefon kontaktowy i adres e-mail), opis projektu (w tym informacji na temat jego historii). Ponadto:

a) w wypadku wystawy:
- nie mniej niż 7 zdjęć w formie elektronicznej (JPEG, nie więcej niż 350kB/plik) lub wydruki/ odbitki w dowolnym formacie;
- parametry techniczne ekspozycji (wymiary, typ materiału, oprawa);
- szczególne wymagania ekspozycyjne.

b) w wypadku pokazów slajdów:
- płyta CD z zamkniętą prezentacją lub drogą elektroniczną jeśli pokaz nie przekracza 5MB;
- wymagania techniczne.

c) w wypadku akcji fotograficznych:
- szczegółowy opis akcji z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych i sprzętowych niezbędnych do jego realizacji.

4. Nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi.

5. Nadesłanie projektu nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Festiwalu. O tym, które projekty zostaną włączone do programu decyduje Rada Programowa pod przewodnictwem Karola Hordzieja, Dyrektora Artystycznego Festiwalu. Autorzy zakwalifikowanych projektów zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia 24 lutego 2006 roku. Każdy z zaproszonych autorów zostanie poproszony o potwierdzenie chęci udziału w Festiwalu na zasadach proponowanych przez Organizatora. Szczegóły będą ustalane indywidualnie z każdym autorem lub reprezentantem wyznaczonym przez grupę autorów (w wypadku projektów zbiorowych).

6. Nadesłanie projektu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

7. Organizator Festiwalu zobowiązuje się nie udostępniania nadesłanych projektów oraz danych personalnych osobom postronnym. Autorzy zakwalifikowanych projektów zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie nadesłanych materiałów do celów promocyjnych w późniejszym terminie.
Komentarze
Więcej w kategorii: Poradniki
Jak robić dobre portrety zwierząt?
Jak robić dobre portrety zwierząt?
Zastanawialiście się kiedyś jak powstają studyjne portrety naszych czworonożnych przyjaciół? Zajrzyjcie za kulisy pracy Vincenta Lagrange’a, który opiera na nich swoja...
0
2
Jak budować fotograficzną markę we współczesnym świecie? Pomoże ci w tym ten darmowy poradnik
Jak budować fotograficzną markę we współczesnym świecie? Pomoże ci w tym ten darmowy poradnik
Dzisiejszy świat jest tak przesycony zdjęciami, a uwaga oglądających tak rozproszona, że wypromowanie własnego stylu może wydawać się niemożliwe. Na szczęście takie...
0
0
Jak fotografować wodospady? Przyglądamy się pracy zawodowego fotografa krajobrazu, Jima Cosseya
Jak fotografować wodospady? Przyglądamy się pracy zawodowego fotografa krajobrazu, Jima Cosseya
Nasza dziennikarka dołącza do Jima Cosseya, by w Parku Narodowym Brecon Beacons nauczyć się robić wspaniałe zdjęcia krajobrazowe.
21
1