Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 - weź udział

Organizatorzy festiwalu "Miesiąc Fotografii w Krakowie", którego najbliższa edycja odbędzie się wyjątkowo w maju, przyjmują do połowy lutego projekty fotograficzne do programu off. Chodzi o wystawy, pokazy slajdów, pomysły na akcje plenerowe i happeningi. Czasu zostało niewiele.
"Miesiąc Fotografii w Krakowie" został gruntownie przebudowany pod względem organizacyjnym. Jak już informowaliśmy, najbliższa edycja odbędzie się wyjątkowo w maju, a nie w listopadzie. Organizatorzy deklarują powrót do terminu jesiennego w 2007 roku, a przesunięcie uzasadniają istotnymi zmianami, jakich trzeba było się podjąć by podnieść poziom i rangę imprezy.Przypomnijmy, że program wystaw podzielono na część główną i off, przy czym program główny jest w całości kuratorowany. Z kolei program off składa się z propozycji nie podlegających rygorowi tematycznemu, a jedynie ocenie Rady Programowej. Inna ważna zmiana, będąca ukłonem w stronę osób chcących przyjechać do Krakowa z różnych części Polski, jest kumulacja wszystkich wydarzeń festiwalowych w pierwszym tygodniu trwania imprezy. Większość wystaw czynna będzie od pierwszego dnia, to jest od 5 maja 2006.

Organizatorzy przyjmują do 15 lutego propozycje wystaw, pokazów slajdów i akcji fotograficznych. Ze swojej strony deklarują pomoc organizacyjną, a w wypadku najciekawszych projektów także finansową. Polecamy uwadze Czytelników jeszcze jedną akcję, która będzie miała swój finał podczas MFwK 2006. Domowatmosfera, bo o niej mowa, to realizowany od dwóch lat projekt polegający na zbieraniu prywatnych zdjęć nadsyłanych do organizatorów. Więcej informacji na ten temat w poniższym komunikacie i drugim artykule.

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 - zgłoszenia do programu off

Fundacja na rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych, organizator festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, informuje, że do dnia 14 lutego 2006 przyjmuje zgłoszenia projektów fotograficznych do programu off IV edycji festiwalu. Wybrane przez Radę Programową projekty zostaną włączone do oficjalnego programu imprezy i uwzględnione w katalogu festiwalowym. Czekamy na gotowe wystawy fotograficzne, zamknięte pokazy slajdów oraz projekty akcji fotograficznych do realizacji w przestrzeni miejskiej Krakowa podczas najbliższej edycji festiwalu, tj. w maju 2006 roku. Preferowane są projekty premierowe, co nie wyklucza tych, które były już prezentowane.

Zgłoszenia można wysyłać drogą elektroniczna na adres office[at]photomonth.com] lub tradycyjną (namiary teladresowe poniżej).

{BLD|Pełny regulamin uczestnictwa


1. Udział w festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2006 jest bezpłatny.

2. Propozycje wystaw, pokazów slajdów i akcji fotograficznych należy wysyłać do dnia 14 lutego 2006 roku pocztą elektroniczną {LNK|mailto:office@photomonth.com;office[at]photomonth.com] lub tradycyjną, na adres:
Miesiąc Fotografii w Krakowie
Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych
ul. Zamoyskiego 51/1, 30-519 Kraków
tel: 12/296 13 34

3. Wszystkie zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, dane teleadresowe autora (w tym telefon kontaktowy i adres e-mail), opis projektu (w tym informacji na temat jego historii). Ponadto:

a) w wypadku wystawy:
- nie mniej niż 7 zdjęć w formie elektronicznej (JPEG, nie więcej niż 350kB/plik) lub wydruki/ odbitki w dowolnym formacie;
- parametry techniczne ekspozycji (wymiary, typ materiału, oprawa);
- szczególne wymagania ekspozycyjne.

b) w wypadku pokazów slajdów:
- płyta CD z zamkniętą prezentacją lub drogą elektroniczną jeśli pokaz nie przekracza 5MB;
- wymagania techniczne.

c) w wypadku akcji fotograficznych:
- szczegółowy opis akcji z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych i sprzętowych niezbędnych do jego realizacji.

4. Nadesłane projekty nie podlegają zwrotowi.

5. Nadesłanie projektu nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Festiwalu. O tym, które projekty zostaną włączone do programu decyduje Rada Programowa pod przewodnictwem Karola Hordzieja, Dyrektora Artystycznego Festiwalu. Autorzy zakwalifikowanych projektów zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia 24 lutego 2006 roku. Każdy z zaproszonych autorów zostanie poproszony o potwierdzenie chęci udziału w Festiwalu na zasadach proponowanych przez Organizatora. Szczegóły będą ustalane indywidualnie z każdym autorem lub reprezentantem wyznaczonym przez grupę autorów (w wypadku projektów zbiorowych).

6. Nadesłanie projektu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad.

7. Organizator Festiwalu zobowiązuje się nie udostępniania nadesłanych projektów oraz danych personalnych osobom postronnym. Autorzy zakwalifikowanych projektów zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie nadesłanych materiałów do celów promocyjnych w późniejszym terminie.
Komentarze
Polecane artykuły
World Press Photo 2019 - poznaliśmy najlepsze zdjęcia prasowe minionego roku
20 Lut 2019
Gratka dla wszystkich miłośników fotografii reportażowej najwyższych lotów. World Press Photo Foundation właśnie zaprezentowało zdjęcia nominowane do najważniejszej nagrody przyznawanej fotografom prasowym.
0
Smartfonem też zrobisz świetne zdjęcie. Ponad 40 prac Polaków wyróżnionych w konkursie Mobile Photography Awards 2018
11 Lut 2019
Poznaliśmy wyniki ostatniej edycji największego konkursu fotografii mobilnej. Wśród wyróżnionych znalazło się wyjątkowo dużo Polaków. Mamy też 1 miejsce w kategorii Architektura
0
Mohammad Baghal Asghari: “Ludzie myślą, że fotografia to prosta, bezwartościowa sztuka”
8 Lut 2019
W fotografii najważniejszą rzeczą jest dla mnie odnajdywanie na co dzień ukrytych dla mnie rzeczy: zaznajamianie się z różnymi religiami, poznawanie historii ludzi. Często tych bardzo prostych, którzy są bohaterami naszego codziennego życia - opowiada nam irański fotograf Mohammad Baghal Asghari, autor projektu "Forgotten Dried Land"
0
Jak samouk bez szkoły stał się jednym z najważniejszych fotografów XX wieku? Poznajcie historię Gordona Parksa
7 Lut 2019
Filmowiec, kompozytor, pisarz i jeden z najbardziej rozpoznawalnych dokumentalistów XX wieku. Zobaczcie jak rozwijała się wyjątkowa kariera Gordona Parksa.
0