50 lat Krakowskiego Klubu Fotograficznego

Autor: Marta Sinior

23 Czerwiec 2005
Artykuł na: 6-9 minut
Już dzisiaj, 23 czerwca 2005 roku o godzinie 18 zostanie otwarta nowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Ekspozycja poświęcona jest klubowi fotograficznemu, który w tym roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia.

Już dzisiaj, 23 czerwca 2005 roku o godzinie 18 zostanie otwarta nowa wystawa w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. Ekspozycja poświęcona jest klubowi fotograficznemu, który w tym roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia.

fot. Magda Langer

Poniżej zamieszczamy tekst opisujący pięćdziesięcioletnią historię Krakowskiego Klubu Fotograficznego:

Odrodzenie zorganizowanego amatorskiego ruchu fotograficznego w Polsce nastąpiło w roku 1947. Utworzone zostało ogólnopolskie stowarzyszenie pod nazwą Polskie Towarzystwo Fotograficzne, posiadające swe oddziały na terenie całego kraju i zarządzane centralnie przez Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie.

W roku 1955 utworzono Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Nowej Hucie. Założycielem i pierwszym prezesem zarządu był Jerzy Suberlak. Przyjęty wówczas regulamin był podstawą dalszej działalności organizacyjnej i artystycznej. Pierwszą wystawę amatorskiej fotografii artystycznej zaprezentowano nowohuckiej społeczności w roku 1957.

W roku 1958 zebranie członków wybiera nowy zarząd pod przewodnictwem Witolda Michalika. Przez wiele kolejnych lat był on organizatorem zajęć klubowych oraz zdobył uznanie jako twórca fotografii aktu. Wziął udział w wielu wystawach indywidualnych, zdobył 125 akceptacji prac na międzynarodowych salonach fotografii, za co uzyskał tytuł Artysty Fotografa Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej - AFIAP.

W roku 1960 Polskie Towarzystwo Fotograficzne w Warszawie przekształcono w Federację Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. W wyniku decentralizacji jednostki terenowe usamodzielniły się, przyjęły nazwę towarzystw fotograficznych i uzyskały osobowość prawną. Starania o zarejestrowanie Nowohuckiego Towarzystwa Fotograficznego nie powiodły się. Nowohuckie stowarzyszenie fotograficzne, mimo aktywności i niezaprzeczalnych osiągnięć artystycznych swoich członków, zostało przyporządkowane ruchowi amatorskiemu (nieprofesjonalnemu). Klub organizacyjnie przeszedł pod patronat działających jednostek kultury i przyjął nazwę Klubu Fotografików Amatorów. W tym czasie, fotografowali i wystawiali swoje prace m.in.: Stanisław Killar, Zbigniew Kot, Robert Kosieradzki, Stanisław Kozioł, Witold Michalik, Wiktor Pental, Władysław Rospondek, Marek Stalmachowski, Andrzej Wróbel. Klub dysponował dobrze urządzoną pracownią, miał wykwalifikowaną kadrę instruktorską i prowadził szkolenia oraz kursy fotografii dla swoich członków. Na podstawie umowy z jednostką nadrzędną, prowadził kursy fotografii dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Z okazji 25-lecia KFA i 30-lecia Kombinatu Metalurgicznego im. Lenina w Nowej Hucie zorganizowano okolicznościowe wystawy.

fot. Beata Sulikowska

W roku 1983 Klub Fotografików Amatorów został przeniesiony do nowo otwartego Nowohuckiego Centrum Kultury, które do dziś sprawuje nad nim mecenat udostępniając siedzibę, galerię na wystawy oraz wydając okolicznościowe publikacje. W roku 1985 na prezesa klubu wybrano Zbigniewa Kota, znanego twórcę w dziedzinie portretu psychologicznego. Za jego kadencji, przy udziale kierownika działu fotograficzno-filmowego Nowohuckiego Centrum Kultury Adama Gryczyńskiego, klub zorganizował kilka plenerów pod nazwą "Nowa Huta miasto i okolice", "Nowa Huta miasto i ludzie", a także kilkakrotnie "Tatry", "Pieniny" z udziałem fotografów z Niemiec i Czech.
Zorganizowano także wystawy z okazji 30, 35 i 40-lecia klubu. Powstała fototeka wzbogacająca zasoby archiwalne klubu. Nawiązano współpracę z Fotoklubem w Norymberdze, która owocuje wspólnymi plenerami i wystawami w Polsce i w Niemczech.
W roku 1997 Walne Zebranie Członków KFA dokonało wyboru nowego zarządu. Wniosek o zmianę nazwy klubu na Krakowski Klub Fotograficzny został przez zebranie przyjęty. Wzrosło zainteresowanie fotografią artystyczną zwłaszcza ludzi młodych, którzy znajdują w naszym klubie warunki do tworzenia i wystawiania fotografii. Odnotowujemy aktywność fotografujących pań, które tworzą nowy rozdział w historii klubu i wnoszą nowe spojrzenie na otaczający świat. Fotografują i wystawiają swoje prace, m.in.: Anna Bubula, Barbara Czopek, Klaudia Imach, Magda Langer, Joanna Mrówka, Katarzyna Skupień, Monika Stachnik-Czapla, Beata Sulikowska. ?Honorowe członkowstwo KKF otrzymują uczestnicy wielu naszych plenerów i spotkań autorskich, członkowie Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego: Jerzy Baranowski, Czesław Odo Mostowski oraz prezes KTF Władysław Klimczak. Klub współorganizuje z NCK plener w Bieszczadach i w Hucie im. Tadeusza Sendzimira z udziałem fotografów z Niemiec i Czech, a także jest współtwórcą wystawy z okazji 50-lecia Nowej Huty.

W okresie transformacji ustrojowej rozwiązano Federację Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, w to miejsce powstał Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, którego członkiem wspierającym rozwój fotografii z aktem przyjęcia nr 14 jest Krakowski Klub Fotograficzny. Trwa współpraca w zakresie organizacji plenerów, wymiany wystaw i kontaktów z fotografami w Norymberdze. Plenery pod nazwą: "Kraków w fotografii", "Norymberga w fotografii", "Kontrasty w Krakowie", "Kontrasty w Norymberdze" stają się miejscem wymiany doświadczeń i zawierania przyjaźni. Na obchody 950-lecia miasta Norymbergi klub wystawia tam swoją okolicznościową wystawę. Nawiązuje się współpraca ?z fotografami z Kerczu na Krymie.

fot. Jan Zych

Na 45-lecie klubu w roku 2000 zaprezentowano, na kilku wystawach, fotografie klubowych nestorów i twórców młodszego pokolenia. Z okazji jubileuszu, w różnych krakowskich galeriach, indywidualnie wystawiło swoje prace 12 członków klubu. W kolejnych latach są organizowane: wystawa przeglądowa roku, wystawa autorska w Foto-Galerii NCK, konkursy na fotografię miesiąca i wybór fotografa roku. Aktywni członkowie klubu biorą udział w konkursach, wystawiają swoje prace na wystawach autorskich, uzyskują akceptacje prac na międzynarodowych salonach fotografii. Na klubowych spotkaniach wymienia się doświadczenia, prezentuje dokonania, omawia techniki wykonania zdjęć i uzyskuje porady.

Dokonania twórcze są zauważane w różnych środowiskach, o czym świadczą przyznane dyplomy i medale dla członków klubu, m.in.: w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii 5 medali 150-lecia fotografii, 8 tytułów Artysty Fotografa RP, 3-ch kolegów zostaje członkami Związku Polskich Artystów Fotografików, 7 złotych i srebrnych odznak Zarządu Głównego PTTK i tytuły Fotografa Krajoznawcy, 3 tytuły Artysty Międzynarodowej Federacji Fotografii.

Niekwestionowaną wartością półwiecznej historii Krakowskiego Klubu Fotograficznego są dzieła fotografów, fotografie archiwalne, dokumenty organizacyjne klubu, dyplomy uznania, medale i odznaki, foldery i katalogi wystaw, zaproszenia na wernisaże, plakaty, artykuły prasowe. Są one świadectwem i potwierdzeniem intensywności życia organizacyjnego oraz aktywności i twórczego działania członków klubu.
Niech kolejne lata, za sprawą utalentowanych artystów, przynoszą Klubowi uznanie, twórcom - dużo satysfakcji, a postęp techniczny niech wspomaga ich w pracy.
- Mieczysław Libront , AFRP Prezes Krakowskiego Klubu Fotograficznego, Kraków 2005

Wystawa z okazji 50-lecia Krakowskiego Klubu Fotograficznego zostanie otwarta już dzisiaj o godzinie 18 w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie (ul. Józefitów 16)

Skopiuj link
Komentarze
Więcej w kategorii: Wydarzenia
Sfotografuj wolność i wygraj aparat Canon EOS R10 z obiektywem
Sfotografuj wolność i wygraj aparat Canon EOS R10 z obiektywem
Cyfrowe.pl i Canon zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym, w którym nagrodą główną jest aparat Canon EOS R10 z obiektywem RF-S 18-150 mm. Wszystkie...
70
Jak patrzy system? Wystawa fotografii z Instytutu Pamieci Narodowej
Jak patrzy system? Wystawa fotografii z Instytutu Pamieci Narodowej
Wrocławska galeria Miejsce przy miejscu zaprasza na wystawę „Gdy spojrzysz mi w oczy dwa razy, rozchylę usta lub zacisnę pięści”, na której zobaczymy wyselekcjonowane...
14
Festiwal w Ramach Sopotu 2022 - polscy fotografowie interpretują temat fenomenu
Festiwal w Ramach Sopotu 2022 - polscy fotografowie interpretują temat fenomenu
Z początkiem września startuje kolejna, 8. już edycja festiwalu W Ramach Sopotu. Jak zwykle zobaczymy prace przygotowane specjalnie na tę okazję przez rezydentów. W tym roku twórcy zmierzyli się...
3