Wiesław Michalak w Galerii FF

0
Marta Sinior
21 Czerwiec 2005
Artykuł na: 6-9 minut
Od 9 czerwca 2005 roku można oglądać wystawę prac Wiesława Michalaka zatytułowaną "Fotografia podstawowa". Autor tworzy wielopłaszcyznowe obrazy opierając się na fotografii cyfrowej jaki i analogowej.
Od 9 czerwca 2005 roku można oglądać wystawę prac Wiesława Michalaka zatytułowaną "Fotografia podstawowa". Autor tworzy wielopłaszcyznowe obrazy opierając się na fotografii cyfrowej jaki i analogowej.

Projekty tutaj zebrane są rezultatem długiej eksperymentacji i konceptualizacji pogranicza pomiędzy fotografią analogową i cyfrową. Obrazy wybrane do projekcji zostały przetworzone cyfrowo, a następnie użyte jako źródło światła i danych rozświetlających powierzchnię zaimprowizowanego "ekranu", który również reprezentuje wiedzę i informację. Końcowy efekt wizualizuje wielowymiarowe nałożenie przestrzeni informacyjnych, gdzie różne źródła danych zostały złożone razem w celu uzyskania konceptualnej i estetycznej całości. Podjęto tutaj próbę usunięcia zbędnych elementów aby osiągnąć rodzaj równowagi pomiędzy informacją a szumem, kolorem a kształtem, znaczeniem a przypadkowością, istotą a chaosem, ciemnością a światłem. Próba ta zasadza się na usunięciu wszelkich oczywistych punktów odniesienia do skali czy czasu.

Anatomia melancholii
Obrazy, tak jak książki, są nośnikami indywidualnej albo kolektywnej pamięci. W tym projekcie autor wykorzystał osobiste archiwa fotograficzne w celu stworzenia wizualizacji własnych doświadczeń z przeszłości. Końcowy rezultat nie precyzuje żadnego konkretnego czasu, geografii lub wydarzenia, lecz raczej nawiązuje do subiektywnych wspomnień skonstruowanych z odłamków informacji i danych pozostałych w pamięci. Osobiste fotografie zostały użyte jako źródło światła wyświetlonego na powierzchnię XIX wiecznego niemieckiego atlasu. Mapy użyte jako ekran mają jakiś związek z przeszłymi wydarzeniami, ale natura tego powiązania pozostaje niewyjaśniona. Selektywna głębia ostrości została użyta zarówno na wyświetlonych obrazach jak i na ekranie.

fot. Wiesław Michalak "Anatomia melancholii nr 5"

Księga Jana
Ta seria prezentuje obrazy, które powstały niezależnie od tekstu Apokalipsy. Syntetyzują one różnorodne źródła informacji takie jak stare mapy, obrazy satelitarne używane przez różne oficjalne i nieoficjalne agencje, fotografie zrobione przez autora w trakcie wędrówek przez Bliski Wschód i Północną Afrykę czy zdjęcia wywiadowcze. Aczkolwiek wiele z tych obrazów zostało przetworzonych cyfrowo, wszystkie są "prawdziwe" w tym sensie, że istotna informacja nie została zmieniona. W celu zachowania tego poczucia "obiektywności" zostały złożone razem przy pomocy konwencjonalnego sprzętu fotograficznego dużego formatu i powiększone w tradycyjnej ciemni. Pomimo tego, efekt końcowy jest wysoce subiektywny i osobisty. Dopiero kiedy seria była już mniej więcej skończona, autor nazwał ją "Księgą Jana".]

fot. Wiesław Michalak "Księga Jana nr 2"

Cyfrowe rozważania
Cykl ten jest rezultatem rozważań nad związkiem pomiędzy tradycyjnym procesem fotograficznym i obrazowaniem cyfrowym. W pewnym sensie, natura tego związku jest odpowiednią metaforą do wyrażenia różnicy pomiędzy obrazem, a zbudowaną na jego podstawie narracją. W pracach tych zminimalizowano detal w celu uwypuklenia istotnej zawartości i znaczenia. Kompozycje celowo ukrywają punkty odniesienia. W ten sposób skala, obiekt lub odległość, są trudne choć nie niemożliwe do odczytania. Zamiarem jest osiągnięcie takiego ambiwalentnego stanu, w którym forma staje się abstrakcyjna, ale nie całkowicie. Cyfrowe obrazy zostały użyte tutaj jako iluminacje rozświetlające powierzchnie, a także dodatkowy kanał informacyjny. Taka kombinacja - analogowa i cyfrowa - często prowadzi do nieoczekiwanych rezultatów. To niemalże niemożliwe by ustalić ponad wszelką wątpliwość, gdzie cyfrowe obrazowanie kończy się, a gdzie zaczyna analogowa fotografia i vice versa.
Cyfrowe obrazowanie lub bardziej generalnie "obrazowanie techniczne", to tylko najnowsza wersja długiej tradycji ludzkich prób zahamowania entropii - nieuniknionego procesu rozpadu w naturze. Nie tylko produkujemy informacje, ale również próbujemy je przechować i przekazać przyszłym generacjom. W tym sensie, działanie przeciw naturze jest fundamentalną cechą ludzkiej kondycji -esencją, a być może i ostatecznym celem szeroko definiowanej kultury. Na tym etapie historii, stronice książki iluminowane cyfrowymi obrazami są najodleglejszym punktem w stosunku do natury jaki udało się nam osiągnąć.]- Wiesław Michalak, Toronto, kwiecień 2005

fot. Wiesław Michalak "Cyfrowe rozważania nr 6"

Wiesław Michalak studiował w Polsce i Kanadzie. Od połowy lat dziewięćdziesiątych jest wykładowcą Uniwersytetu Ryersona w Toronto. Przedtem pracował na wyższych uczelniach w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii. Od połowy lat siedemdziesiątych zajmuje się fotografią, cyfrowymi metodami przetwarzania obrazów, animacją komputerową oraz produkcją materiałów multimedialnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Jest także autorem wielu prac teoretycznych i metodologicznych. Michalak opublikował ponad pięćdziesiąt artykułów, rozdziałów książkowych, wydawnictw okazjonalnych z dziedziny przetwarzania obrazów cyfrowych, fotografii i programowania graficznych systemów komputerowych. Obecnie mieszka i pracuje równocześnie w Kanadzie i Polsce.

Wystawa Wisława Michalaka Fotografia podstawowa prezentowana jest do 30 czerwca 2005 roku łódzkiej Galerii FF mieszczącej się przy ulicy Traugutta 18.

Komentarze
Więcej w kategorii: Wydarzenia
#NoBeautyInPlastic - wystawa Daniela Petryczkiewicza w Hali Koszyki
#NoBeautyInPlastic - wystawa Daniela Petryczkiewicza w Hali Koszyki
Projekt #NoBeautyInPlastic jest niemy. Zafoliowany. Nie wydaje dźwięków ani oddechów. Modele owinięci folią wyglądają jakby się dusili, tak jak Ziemia tonąca w...
0
0
Fujifilm partnerem Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej. Średni format dla każdego słuchacza
Fujifilm partnerem Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej. Średni format dla każdego...
Producent poinformował o zawiązaniu współpracy z WSFiGP. Wszyscy słuchacze będą mogli od teraz bezpłatnie korzystać z aparatów Fujifilm X oraz GFX.
18
0
Mirrorman po raz pierwszy z indywidualną wystawą. Od 10 października w Leica 6x7 Gallery Warszawa
Mirrorman po raz pierwszy z indywidualną wystawą. Od 10 października w Leica 6x7 Gallery Warszawa
“Lustrzana rzeczywistość”, czyli zdjęcia Jacka Sołkiewicza, wykonane aparatem Holga na pięćdziesięcioletnich materiałach ORWO już od czwartku będzie można oglądać w...
39
0