Projekt domowaatmosfera - szczegóły

0
Tomasz Gutkowski
18 Wrzesień 2004
Artykuł na: 9-16 minut
Z czym kojarzy się słowo dom? Z miejscem w przestrzeni, z dzieciństwem, z bliskimi ludźmi...? Odpowiedzi jest tyle ile odpowiadających, a intrygująca różnorodność występujących konotacji była główną przyczyną zorganizowania projektu domowaatmosfera. Jest jeszcze czas by wziąć w nim udział.
Z czym kojarzy się słowo dom? Z miejscem w przestrzeni, z dzieciństwem, z bliskimi ludźmi...? Odpowiedzi jest tyle ile odpowiadających, a intrygująca różnorodność występujących konotacji była główną przyczyną zorganizowania projektu domowaatmosfera. Jest jeszcze czas by wziąć w nim udział. Pełna informacja poniżej i na stronach akcji. My do tematu powrócimy na początku października podczas finału projektu.Niezależny projekt domowatmosfera - między wyobrażeniami a rzeczywistością, z założenia umieszczający się na styku socjologii i sztuki, łączący i przekraczający jednocześnie te dziedziny, narodził się jako reakcja na procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie.

Celem naszych działań jest szukanie odpowiedzi na pytanie, jakie jest miejsce domu w życiu współczesnego człowieka. Nie liczymy na znalezienie wyczerpującej odpowiedzi, pragniemy raczej nakłonić uczestników projektu - autorów oraz oglądających wystawy i pokazy - do uporządkowania myśli i odczuć związanych z domem i sprowokować do stawiania kolejnych pytań. Chcemy stworzyć swojego rodzaju otwartą i ciągle uzupełnianą ikonosferę domową, na którą składać się będą rozmaite elementy. Temu celowi służy między innymi ogłoszona przez nas akcja zbierania fotografii interpretujących słowo dom, a następnie prezentacja otrzymanego materiału uzupełnionego o efekty własnych poszukiwań. Zdjęcia można zobaczyć na stronie internetowej www.domowatmosfera.art.pl, a także w październiku na wystawie-mozaice i pokazach slajdów. Dopełnieniem tych działań będą wystawy fotografii obrazujące rolę domu w życiu różnych pokoleń i różnych czasów. Splatać się będą wystawy autorstwa obecnego młodego pokolenia z pracami odnoszącymi się do poprzedniej epoki, fotografie powstałe w Polsce ze zrobionymi poza granicami naszego kraju.

fot. Marcin Przybyłko


Odpowiedzi na zadane przez nas pytanie udzielane są nie tylko w postaci zdjęć. Prezentacja nieruchomych obrazów uzupełniona zostanie trzydniowym przeglądem filmów dotykających tematyki domu, odbędą się też różnego rodzaju akcje artystyczne w tym wspólne spotkanie kilkunastu artystów w mieszkaniu prywatnym. To ostatnie zdarzenie będzie kilkugodzinną interwencją artystyczną z wykorzystaniem różnych mediów w konkretną przestrzeń prywatną.

Planowane wydarzenia odbywać się będą w przestrzeni miejskiej i wirtualnej (internet), a także niektórych galeriach, klubach i mieszkaniach Krakowa. Efekty naszych wspólnych przemyśleń i poszukiwań będzie można zobaczyć i usłyszeć na początku października 2004 roku. Projekt nie jest jednak zamknięty w czasie, pierwszą odsłoną było zdarzenie artystyczne w mieszkaniu prywatnym i znajdującym się pod nim klubie Pauza w Krakowie, mające miejsce w połowie kwietnia b.r. Planujemy już dalsze działania.

Monika Kozień-Świca
Marta Miskowiec
(autorki projektu)PLANOWANE WYDARZENIA


{BLDDomowatmosfera] wystawa fotografii i pokazy slajdów
Fotografie pozyskane dzięki akcji pokazywane będą w dwóch formach – materialnej jako wystawa-mozaika zapełniająca ściany jednego z pomieszczeń Galerii Sheyk Yerbouti oraz niematerialnej – jako pokazy slajdów w przestrzeni publicznej oraz w opuszczonym mieszkaniu. Mamy nadzieję osiągnąć efekt różnorodności obrazów – czyli różnorodności interpretacyjnych dotyczących domu i wręcz osaczyć nim poniekąd oglądających. Nie bez znaczenia jest także fakt, że galeria Sheyk Yerbouti mieści się w kamienicy i zajmuje lokale części dawnego mieszkania (przykład, powtarzający się zresztą w naszym projekcie, nakładania się na siebie, przemieszania funkcji przestrzeni prywatnej z publiczną)

KINO - SFERA - DOM - przegląd filmów
Trzydniowy przegląd filmów fabularnych i krótkometrażowych, a także animowanych w różnorodny sposób dotykających tematyki domowej.

Zdarzenie w domu Olimpii
Uczestnicy: Azorro, Bettina Bereś, Agnieszka Berezowska, Ignacy Czwartos, Domowa Inicjatywa Artystyczna, Barbara Eitel, Marek Firek, Ula Gogol, Elżbieta Jabłońska, Anna Maria Karczmarska, Piotr Lutyński, Małgorzata Markiewicz, Marcin Przybyłko, Ola Sojak-Borodo, Grzegorz Sztwiertnia, Zorka Wollny, Jakub Julian Ziółkowski.

Kilkunastu artystów zostało zaproszonych do wspólnego działania, którego celem ma być odpowiedź z czym kojarzy im się "do". Miejscem zdarzenia będzie przez kilka godzin mieszkanie prywatne. Artyści wypowiadając się w preferowanych przez siebie mediach (malarstwo, wideo, performance, różnego rodzaju instalacje) będą starali się znaleźć dla siebie miejsce w cudzej prywatności.

fot. Aleksandra Sojak-Borodo


Dom Hrabala - wernisaż wystawy fotografii Tomaša Mazala w internecie
Dom wybitnego pisarza widziany przez jego przyjaciela. Wystawa ta nie będzie miała realnego miejsca ekspozycyjnego. Aby uczestniczyć w jej otwarciu trzeba będzie zaszyć się w domu przy własnym komputerze.

Byłem u Stiapasa... - wernisaż wystawy fotografii Arturasa Waliaugi
Zatrzymanie niezwykłej intymności prywatnych przestrzeni ujawniających indywidualne historie, na przykładzie spotkań magicznych w cieniu globalnego przyspieszenia i homogenizacji.

Dom - wernisaż wystawy Sylwii Mierzyńskiej
Wystawa jest swoistego rodzaju aneksem do akcji przeprowadzonej w Klubie Pauza i mieszkaniu znajdującym się nad nim w kwietniu 2004 roku, kiedy to publiczność miała jedyną w swoim rodzaju możliwość skonfrontowania przedstawień przestrzeni prywatnej zamieszkiwanej przez kilkoro młodych ludzi ze stanem rzeczywistym. Tym razem autorka zaprezentuje pary zdjęć pokazujących to samo ujęcie mieszkania rejestrujące obecność i nieobecność w nim jej mieszkańców..

Atmosfera domowa - wernisaż wystawy zbiorowej studentów ASP w Krakowie. Uczestnicy: Manuela Dąbkowska, Aleksandra Diakowska, Michał Dousa, Kaia Juszczak, Michał Kawecki, Ola Kubik, Weronika Łodzińska & Andrzej Kramarz, Marcin Makówka, Sylwia Mierzyńska, Agata Opyrchał, Jakub Pierzchała, Joanna Ruchała.

Kolejna, w ramach projektu domowatmosfera, tym razem autorstwa studentów krakowskiej ASP, wypowiedź młodego pokolenia i obraz domu w ich życiu - pokolenia clubbingu. Powszechnie uważa się to pokolenie za uciekające przed więziami międzyludzkimi, które raczej skłonne jest szukać swego miejsca w pubach niż w prywatnych czterech ścianach. Wystawa pokazuje jak bardzo mylące mogą być powierzchowne interpretacje.

Pewnego dnia w pewnym domu... - koncert zespołu improwizatorów Process
Kompozycja instrumentalna z akcją sceniczną autorstwa Piotra Pułki. Jak sami twórcy mówią jest to koncert z elementami teatru, w którym "muzycy są równocześnie aktorami grającymi swoje role za pomocą mimiki i gestów, a także wykorzystują aparat głosowy jako dodatkowy instrument naturalny. Ma to uwypuklić emocje i treści przekazywane publiczności. Muzycy tworzą swój unikalny język za pomocą instrumentów i przedmiotów znajdujących się na scenie."

Złotowłosa - wernisaż wystawy Aleksandry Sojak-Borodo
Wspomnienia z dzieciństwa ożywione dzięki odnalezieniu kartonów pełnych przedmiotów sprzed lat.

Mam dom w walizce - akcja Agnieszki Berezowskiej
Akcja rozgrywająca się w i pomiędzy miejscami, z którymi autorka jest związana (pracownia ul. Dietla, Galeria Olympia, mieszkanie Olimpii, Ósmy dzień tygodnia). Agnieszka jest osobą w ciągłym ruchu, nie posiadającą jednego "miejsca na ziemi". Tak jak to deklaruje w tytule, jej dom mieści się w walizce. Ale czy ten swoisty nomadyzm wyklucza tworzenie atmosfery domowej?

Mieszkanie - wernisaż wystawy fotografii Mariusza Hermanowicza
Raport o prywatności oraz walce o nią w czasach PRL-u. Gorzka lekcja pamięci.

Blok - wernisaż wystawy fotografii Moniki Drożyńskiej
Zapis procesu przekraczania bariery anonimowości bloku mieszkalnego.

Mieszkam w IKEA - akcja Zorki Wollny
Kilkudniowe spełnienie jednego ze współczesnych marzeń.

Dom - performace Miho Iwaty i Tomasza Chołoniewskiego


fot. Weronika Łodzińska


Projekt domowatmosfera
Kraków 3-10 października
TERMINARZ


3 X (niedziela)

domowatmosfera
pokaz slajdów
klub Pauza ul. Floriańska 18/3

KINO - SFERA - DOM
przegląd filmów
kino Mikro ul. J. Lea 5

godz. 19.00
Dom
performance Miho Iwaty i Tomasza Chołoniewskiego
(grupa IA)
Klub Alchemia ul. Estery 5


4 X (poniedziałek)

domowatmosfera
pokaz slajdów
klub Pauza ul. Floriańska 18/3
i opuszczone mieszkanie przy ul. Szerokiej

KINO - SFERA - DOM
przegląd filmów
kino Mikro ul. J. Lea 5

godz. 23.00
Dom Hrabala
wernisaż wystawy fotografii Tomaša Mazala w internecie
strona www.domowatmosfera.art.pl

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


5 X wtorek

godz. 18.00
domowatmosfera
wernisaż wystawy fotografii
Galeria Sheyk Yerbouti ul Izaaka 1/4

domowatmosfera pokaz slajdów na ulicy
ul. Izaaka

KINO - SFERA - DOM
przegląd filmów
kino Mikro ul. J. Lea 5

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


6 X środa

godz. 18.00
Byłem u Stiapasa...
wernisaż wystawy fotografii Arturasa Waliaugi
Galeria ZPAF ul. Św. Tomasza 24

godz. 20.00
Dom
wernisaż wystawy fotografii Sylwii Mierzyńskiej
Klub Pauza ul. Floriańska 18/3

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


7 X czwartek

godz. 19.00
Atmosfera domowa
wernisaż wystawy zbiorowej studentów ASP w Krakowie
uczestnicy: Manuela Dąbkowska, Aleksandra Diakowska, Michał Dousa, Kaia Juszczak, Michał Kawecki, Ola Kubik, Weronika Łodzińska & Andrzej Kramarz, Marcin Makówka, Sylwia Mierzyńska, Agata Opyrchał, Jakub Pierzchała, Joanna Ruchała.
Galeria Camelot ul. Św. Tomasza 17

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


8 X piątek

godz. 19.00
Pewnego dnia w pewnym domu...
koncert zespołu improwizatorów Process
Galeria Camelot ul. Św. Tomasza 17

godz. 20.00
Złotowłosa
wernisaż wystawy Aleksandry Sojak-Borodo
Pierwszy lokal na Stolarskiej po lewej stronie idąc od Małego Rynku
ul. Stolarska 6

W godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


9 X sobota

Mam dom w walizce
akcja Agnieszki Berezowskiej
część 1. godz. 13.00 Pracownia ul. Dietla 47/7
część 2 godz. 13.30 Galeria Olympia ul. Estery 16
część 3 godz. 18-21 mieszkanie Olimpii
część 4 godz. 21.30 Ósmy dzień tygodnia ul. Podbrzezie 4

godz. 17
Mieszkanie
wernisaż wystawy fotografii Mariusza Hermanowicza
Galeria ZPAP (na pierwszym piętrze)
Rynek Główny Sukiennice 1/3

godz. 18-21
Zdarzenie w domu Olimpii
Uczestnicy: Azorro, Bettina Bereś, Agnieszka Berezowska, Ignacy Czwartos, Domowa Inicjatywa Artystyczna, Barbara Eitel, Marek Firek, Ula Gogol, Elżbieta Jabłońska, Anna Maria Karczmarska, Piotr Lutyński, Małgorzata Markiewicz, Marcin Przybyłko, Ola Sojak-Borodo, Grzegorz Sztwiertnia, Zorka Wollny, Jakub Julian Ziółkowski


10 X niedziela

godz. 15.15
Blok
akcja Moniki Drożyńskiej
ul. Zakątek

Komentarze
Więcej w kategorii: Wydarzenia
Startują 2. Dni Fotografii Alternatywnej. Gratka dla miłośników technik archaicznych
Startują 2. Dni Fotografii Alternatywnej. Gratka dla miłośników technik archaicznych
Druga edycja Dni Fotografii Alternatywnej będzie atrakcją dla wszystkich tworzących w technikach archaicznych i alternatywnych. Na otwierającej wystawie “Wokół...
2
0
“Album dedykuję tym, którzy zmęczeni są podziałem Polski na dwa kontrastujące kolory”. Zuza Krajewska autorką nowej Kolekcji Wrzesińskiej
“Album dedykuję tym, którzy zmęczeni są podziałem Polski na dwa kontrastujące kolory”. Zuza...
Projekt Kolekcja Wrzesińska już od niemal dekady przyciąga najważniejsze postacie polskiej fotografii. Tym razem za sterami projektu stanęła znana fotografka mody Zuza...
6
0
Bezpłatne warsztaty technik archaicznych w ramach 2. Dni Fotografii Alternatywnej
Bezpłatne warsztaty technik archaicznych w ramach 2. Dni Fotografii Alternatywnej
Okręg Warszawski ZPAF zaprasza na cykl pięciu nieodpłatnych warsztatów “Wokół Portretu” organizowanych w ramach drugiej edycji Dni Fotografii Alternatywnej.
30
0