Projekt domowaatmosfera - szczegóły

Z czym kojarzy się słowo dom? Z miejscem w przestrzeni, z dzieciństwem, z bliskimi ludźmi...? Odpowiedzi jest tyle ile odpowiadających, a intrygująca różnorodność występujących konotacji była główną przyczyną zorganizowania projektu domowaatmosfera. Jest jeszcze czas by wziąć w nim udział.
Z czym kojarzy się słowo dom? Z miejscem w przestrzeni, z dzieciństwem, z bliskimi ludźmi...? Odpowiedzi jest tyle ile odpowiadających, a intrygująca różnorodność występujących konotacji była główną przyczyną zorganizowania projektu domowaatmosfera. Jest jeszcze czas by wziąć w nim udział. Pełna informacja poniżej i na stronach akcji. My do tematu powrócimy na początku października podczas finału projektu.Niezależny projekt domowatmosfera - między wyobrażeniami a rzeczywistością, z założenia umieszczający się na styku socjologii i sztuki, łączący i przekraczający jednocześnie te dziedziny, narodził się jako reakcja na procesy zachodzące we współczesnym społeczeństwie.

Celem naszych działań jest szukanie odpowiedzi na pytanie, jakie jest miejsce domu w życiu współczesnego człowieka. Nie liczymy na znalezienie wyczerpującej odpowiedzi, pragniemy raczej nakłonić uczestników projektu - autorów oraz oglądających wystawy i pokazy - do uporządkowania myśli i odczuć związanych z domem i sprowokować do stawiania kolejnych pytań. Chcemy stworzyć swojego rodzaju otwartą i ciągle uzupełnianą ikonosferę domową, na którą składać się będą rozmaite elementy. Temu celowi służy między innymi ogłoszona przez nas akcja zbierania fotografii interpretujących słowo dom, a następnie prezentacja otrzymanego materiału uzupełnionego o efekty własnych poszukiwań. Zdjęcia można zobaczyć na stronie internetowej www.domowatmosfera.art.pl, a także w październiku na wystawie-mozaice i pokazach slajdów. Dopełnieniem tych działań będą wystawy fotografii obrazujące rolę domu w życiu różnych pokoleń i różnych czasów. Splatać się będą wystawy autorstwa obecnego młodego pokolenia z pracami odnoszącymi się do poprzedniej epoki, fotografie powstałe w Polsce ze zrobionymi poza granicami naszego kraju.

fot. Marcin Przybyłko


Odpowiedzi na zadane przez nas pytanie udzielane są nie tylko w postaci zdjęć. Prezentacja nieruchomych obrazów uzupełniona zostanie trzydniowym przeglądem filmów dotykających tematyki domu, odbędą się też różnego rodzaju akcje artystyczne w tym wspólne spotkanie kilkunastu artystów w mieszkaniu prywatnym. To ostatnie zdarzenie będzie kilkugodzinną interwencją artystyczną z wykorzystaniem różnych mediów w konkretną przestrzeń prywatną.

Planowane wydarzenia odbywać się będą w przestrzeni miejskiej i wirtualnej (internet), a także niektórych galeriach, klubach i mieszkaniach Krakowa. Efekty naszych wspólnych przemyśleń i poszukiwań będzie można zobaczyć i usłyszeć na początku października 2004 roku. Projekt nie jest jednak zamknięty w czasie, pierwszą odsłoną było zdarzenie artystyczne w mieszkaniu prywatnym i znajdującym się pod nim klubie Pauza w Krakowie, mające miejsce w połowie kwietnia b.r. Planujemy już dalsze działania.

Monika Kozień-Świca
Marta Miskowiec
(autorki projektu)PLANOWANE WYDARZENIA


{BLDDomowatmosfera] wystawa fotografii i pokazy slajdów
Fotografie pozyskane dzięki akcji pokazywane będą w dwóch formach – materialnej jako wystawa-mozaika zapełniająca ściany jednego z pomieszczeń Galerii Sheyk Yerbouti oraz niematerialnej – jako pokazy slajdów w przestrzeni publicznej oraz w opuszczonym mieszkaniu. Mamy nadzieję osiągnąć efekt różnorodności obrazów – czyli różnorodności interpretacyjnych dotyczących domu i wręcz osaczyć nim poniekąd oglądających. Nie bez znaczenia jest także fakt, że galeria Sheyk Yerbouti mieści się w kamienicy i zajmuje lokale części dawnego mieszkania (przykład, powtarzający się zresztą w naszym projekcie, nakładania się na siebie, przemieszania funkcji przestrzeni prywatnej z publiczną)

KINO - SFERA - DOM - przegląd filmów
Trzydniowy przegląd filmów fabularnych i krótkometrażowych, a także animowanych w różnorodny sposób dotykających tematyki domowej.

Zdarzenie w domu Olimpii
Uczestnicy: Azorro, Bettina Bereś, Agnieszka Berezowska, Ignacy Czwartos, Domowa Inicjatywa Artystyczna, Barbara Eitel, Marek Firek, Ula Gogol, Elżbieta Jabłońska, Anna Maria Karczmarska, Piotr Lutyński, Małgorzata Markiewicz, Marcin Przybyłko, Ola Sojak-Borodo, Grzegorz Sztwiertnia, Zorka Wollny, Jakub Julian Ziółkowski.

Kilkunastu artystów zostało zaproszonych do wspólnego działania, którego celem ma być odpowiedź z czym kojarzy im się "do". Miejscem zdarzenia będzie przez kilka godzin mieszkanie prywatne. Artyści wypowiadając się w preferowanych przez siebie mediach (malarstwo, wideo, performance, różnego rodzaju instalacje) będą starali się znaleźć dla siebie miejsce w cudzej prywatności.

fot. Aleksandra Sojak-Borodo


Dom Hrabala - wernisaż wystawy fotografii Tomaša Mazala w internecie
Dom wybitnego pisarza widziany przez jego przyjaciela. Wystawa ta nie będzie miała realnego miejsca ekspozycyjnego. Aby uczestniczyć w jej otwarciu trzeba będzie zaszyć się w domu przy własnym komputerze.

Byłem u Stiapasa... - wernisaż wystawy fotografii Arturasa Waliaugi
Zatrzymanie niezwykłej intymności prywatnych przestrzeni ujawniających indywidualne historie, na przykładzie spotkań magicznych w cieniu globalnego przyspieszenia i homogenizacji.

Dom - wernisaż wystawy Sylwii Mierzyńskiej
Wystawa jest swoistego rodzaju aneksem do akcji przeprowadzonej w Klubie Pauza i mieszkaniu znajdującym się nad nim w kwietniu 2004 roku, kiedy to publiczność miała jedyną w swoim rodzaju możliwość skonfrontowania przedstawień przestrzeni prywatnej zamieszkiwanej przez kilkoro młodych ludzi ze stanem rzeczywistym. Tym razem autorka zaprezentuje pary zdjęć pokazujących to samo ujęcie mieszkania rejestrujące obecność i nieobecność w nim jej mieszkańców..

Atmosfera domowa - wernisaż wystawy zbiorowej studentów ASP w Krakowie. Uczestnicy: Manuela Dąbkowska, Aleksandra Diakowska, Michał Dousa, Kaia Juszczak, Michał Kawecki, Ola Kubik, Weronika Łodzińska & Andrzej Kramarz, Marcin Makówka, Sylwia Mierzyńska, Agata Opyrchał, Jakub Pierzchała, Joanna Ruchała.

Kolejna, w ramach projektu domowatmosfera, tym razem autorstwa studentów krakowskiej ASP, wypowiedź młodego pokolenia i obraz domu w ich życiu - pokolenia clubbingu. Powszechnie uważa się to pokolenie za uciekające przed więziami międzyludzkimi, które raczej skłonne jest szukać swego miejsca w pubach niż w prywatnych czterech ścianach. Wystawa pokazuje jak bardzo mylące mogą być powierzchowne interpretacje.

Pewnego dnia w pewnym domu... - koncert zespołu improwizatorów Process
Kompozycja instrumentalna z akcją sceniczną autorstwa Piotra Pułki. Jak sami twórcy mówią jest to koncert z elementami teatru, w którym "muzycy są równocześnie aktorami grającymi swoje role za pomocą mimiki i gestów, a także wykorzystują aparat głosowy jako dodatkowy instrument naturalny. Ma to uwypuklić emocje i treści przekazywane publiczności. Muzycy tworzą swój unikalny język za pomocą instrumentów i przedmiotów znajdujących się na scenie."

Złotowłosa - wernisaż wystawy Aleksandry Sojak-Borodo
Wspomnienia z dzieciństwa ożywione dzięki odnalezieniu kartonów pełnych przedmiotów sprzed lat.

Mam dom w walizce - akcja Agnieszki Berezowskiej
Akcja rozgrywająca się w i pomiędzy miejscami, z którymi autorka jest związana (pracownia ul. Dietla, Galeria Olympia, mieszkanie Olimpii, Ósmy dzień tygodnia). Agnieszka jest osobą w ciągłym ruchu, nie posiadającą jednego "miejsca na ziemi". Tak jak to deklaruje w tytule, jej dom mieści się w walizce. Ale czy ten swoisty nomadyzm wyklucza tworzenie atmosfery domowej?

Mieszkanie - wernisaż wystawy fotografii Mariusza Hermanowicza
Raport o prywatności oraz walce o nią w czasach PRL-u. Gorzka lekcja pamięci.

Blok - wernisaż wystawy fotografii Moniki Drożyńskiej
Zapis procesu przekraczania bariery anonimowości bloku mieszkalnego.

Mieszkam w IKEA - akcja Zorki Wollny
Kilkudniowe spełnienie jednego ze współczesnych marzeń.

Dom - performace Miho Iwaty i Tomasza Chołoniewskiego


fot. Weronika Łodzińska


Projekt domowatmosfera
Kraków 3-10 października
TERMINARZ


3 X (niedziela)

domowatmosfera
pokaz slajdów
klub Pauza ul. Floriańska 18/3

KINO - SFERA - DOM
przegląd filmów
kino Mikro ul. J. Lea 5

godz. 19.00
Dom
performance Miho Iwaty i Tomasza Chołoniewskiego
(grupa IA)
Klub Alchemia ul. Estery 5


4 X (poniedziałek)

domowatmosfera
pokaz slajdów
klub Pauza ul. Floriańska 18/3
i opuszczone mieszkanie przy ul. Szerokiej

KINO - SFERA - DOM
przegląd filmów
kino Mikro ul. J. Lea 5

godz. 23.00
Dom Hrabala
wernisaż wystawy fotografii Tomaša Mazala w internecie
strona www.domowatmosfera.art.pl

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


5 X wtorek

godz. 18.00
domowatmosfera
wernisaż wystawy fotografii
Galeria Sheyk Yerbouti ul Izaaka 1/4

domowatmosfera pokaz slajdów na ulicy
ul. Izaaka

KINO - SFERA - DOM
przegląd filmów
kino Mikro ul. J. Lea 5

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


6 X środa

godz. 18.00
Byłem u Stiapasa...
wernisaż wystawy fotografii Arturasa Waliaugi
Galeria ZPAF ul. Św. Tomasza 24

godz. 20.00
Dom
wernisaż wystawy fotografii Sylwii Mierzyńskiej
Klub Pauza ul. Floriańska 18/3

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


7 X czwartek

godz. 19.00
Atmosfera domowa
wernisaż wystawy zbiorowej studentów ASP w Krakowie
uczestnicy: Manuela Dąbkowska, Aleksandra Diakowska, Michał Dousa, Kaia Juszczak, Michał Kawecki, Ola Kubik, Weronika Łodzińska & Andrzej Kramarz, Marcin Makówka, Sylwia Mierzyńska, Agata Opyrchał, Jakub Pierzchała, Joanna Ruchała.
Galeria Camelot ul. Św. Tomasza 17

w godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


8 X piątek

godz. 19.00
Pewnego dnia w pewnym domu...
koncert zespołu improwizatorów Process
Galeria Camelot ul. Św. Tomasza 17

godz. 20.00
Złotowłosa
wernisaż wystawy Aleksandry Sojak-Borodo
Pierwszy lokal na Stolarskiej po lewej stronie idąc od Małego Rynku
ul. Stolarska 6

W godzinach otwarcia sklepu IKEA
Mieszkam w IKEA
akcja Zorki Wollny
IKEA, ul. Josepha Conrada 66


9 X sobota

Mam dom w walizce
akcja Agnieszki Berezowskiej
część 1. godz. 13.00 Pracownia ul. Dietla 47/7
część 2 godz. 13.30 Galeria Olympia ul. Estery 16
część 3 godz. 18-21 mieszkanie Olimpii
część 4 godz. 21.30 Ósmy dzień tygodnia ul. Podbrzezie 4

godz. 17
Mieszkanie
wernisaż wystawy fotografii Mariusza Hermanowicza
Galeria ZPAP (na pierwszym piętrze)
Rynek Główny Sukiennice 1/3

godz. 18-21
Zdarzenie w domu Olimpii
Uczestnicy: Azorro, Bettina Bereś, Agnieszka Berezowska, Ignacy Czwartos, Domowa Inicjatywa Artystyczna, Barbara Eitel, Marek Firek, Ula Gogol, Elżbieta Jabłońska, Anna Maria Karczmarska, Piotr Lutyński, Małgorzata Markiewicz, Marcin Przybyłko, Ola Sojak-Borodo, Grzegorz Sztwiertnia, Zorka Wollny, Jakub Julian Ziółkowski


10 X niedziela

godz. 15.15
Blok
akcja Moniki Drożyńskiej
ul. Zakątek
Komentarze
Polecane artykuły
Panasonic Lumix S1 - test aparatu
6 Maj 2019
Lumix S1 to tańszy model z zaprezentowanego niedawno duetu pełnoklatkowych bezlusterkowców Panasonika. Z matrycą o mniejszej rozdzielczości, ale z bardziej rozwiniętym trybem filmowym, ma przyciągać szerokie rzesze profesjonalistów szukających uniwersalnego i niezawodnego body. Sprawdźmy, czy podstawowa pełna klatka Lumix ma szansę spełnić ich oczekiwania!
0
Canon EOS 250D - pierwsze wrażenia
10 Kwi 2019
EOS 250D to nowy reprezentant “najmniejszej lustrzankowej serii na rynku”, która łączy niewielkie gabaryty z przystępną ceną i możliwościami skrojonymi pod kątem początkujących fotografów i świadomych amatorów. Co skrywa przed nami najnowsza konstrukcja?
10
Panasonic Lumix S1R - test aparatu
9 Kwi 2019
Lumix S1R - jak twierdzi producent - ma być odpowiedzią na potrzeby wymagających profesjonalistów. Jednak czy tak jest w istocie i czy pierwsza pełna klatka Panasonic odbierze klientów konkurencji? Przekonajmy się!
12
Fujifilm GFX 50R - test aparatu
2 Kwi 2019
Najbardziej przystępny cenowo cyfrowy średni format z pewnością zwrócił uwagę tych, którym pełna klatka przestaje już wystarczać. Czy bardziej mobilna i kompaktowa wersja modelu 50S spełni oczekiwania wymagających zawodowców?
1