Ogólnopolski Konkurs Fotografii Ojczystej

Został ogłoszony nowy Ogólnopolski Konkurs Fotografii Ojczystej "Między niebem, między ziemią". Organizatorem jest burmistrz Czechowic-Dziedzic, tamtejszy Miejski Dom Kultury oraz Formacja Fotograficzna "LANDSKAPIŚCI". Konkurs, którego tematem jest krajobraz polski ma na celu "przywrócić fotografii ojczystej właściwe miejsce w panteonie sztuki fotograficznej zdominowanej przez neoawangardową fotografię kreacyjną". Jest on również kontynuacją dokonań kieleckiej szkoły krajobrazu.
0
Marta Sinior
29 Czerwiec 2006
Artykuł na: 6-9 minut
Idea zorganizowania konkursu zrodziła się wśród członków "LANDSKAPISTÓW". Grupa to niezbyt liczna, bo zaledwie pięcioosobowa, ale jej lider - Mieczysław Wielomski, artysta fotografik to postać bardzo znana i ceniona w świecie fotografów: laureat ponad setki nagród m.in. uznany za autora roku i nagrodzony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, autor kilkunastu albumów fotograficznych a przede wszystkim twórca i animator grup fotograficznych, takich jak KRON, ZOOM, HARD a teraz LANDSKAPISTÓW, czyli fotografów, specjalizujących się w fotografii pejzażowej (landscape - ang. pejzaż). - Jako zespół mamy na swoim koncie ponad 200 prestiżowych nagród, zdobytych na konkursach fotograficznych w kraju i za granicą m.in. nagrodę ministra kultury i sztuki RP i nagrodę ministra kultury Rosji. - mówi Mieczysław Wielomski. - Wśród naszych osiągnięć warto wymienić także publikacje kilkuset zdjęć w albumach, kalendarzach i folderach oraz prezentacje w TVP.Mieczysław Wielomski wraz z pozostałą czwórką Formacji: Markiem Kwaśnym, Grzegorzem Połowczukiem, Mariuszem Połowczukiem i Piotrem Targoszem zadecydowali, że czas najwyższy wcielić w życie często cytowane słowa twórcy fotografii ojczystej, Jana Bułhaka, który mawiał - powołując się na słowa R. de la Sizeranne - że fotografia dała nam więcej, niż przyrzekała; przyrzekała nam tylko prawdę, a dała nam także piękno. To Bułhak w swojej książce "Fotografia ojczysta" stworzył jej wykładnię: To fotografia krajoznawcza, rozszerzona tematowo przez społeczno-patriotyczny punkt wyjścia, uszlachetniona przez wyższe wymagania artystyczne, czyli przez powabny i przekonywujący układ treści.

(...) Dlatego też chcemy wrócić do zapomnianej idei FASwP z lat 70. czyli utworzenia Fototeki Narodowej, będącej odzwierciedleniem współczesnych dokonań na polu fotografii ojczystej
a stanowiącej jednocześnie dokument o dużej wartości społeczno-propagandowej w szerokim rozumieniu piękna naszego kraju - mówią członkowie grupy.- Zamierzamy organizować ten konkurs corocznie, poszerzając go o tematykę - jak mawiał mistrz Jan Bułhak - działań i dzieł ludzkich dawnych i dzisiejszych w ten sposób, by pogłębić wiedzę o ojczyźnie i pomnożyć radość i dumę, jaką daje samowiedza narodowa, czyli poznanie wartości naszej kultury rzeczowej i duchowej.Główne warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim może brać każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, za wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

2. Każdy uczestnik może nadesłać max 3 prace (lub 1 zestaw złożony z 3 zdjęć) w formacie min. 20cmx30cm, max 30cmx45cm na papierze fotograficznym (czarno-białe lub kolorowe).

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

4. Głównym motywem zdjęcia powinien być krajobraz Polski.

5. Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

6. Do prac należy dołączyć wglądówki w formie pliku na płycie CD (min. rozdzielczość 1024x768 pixeli) lub w formie odbitki w formacie 13x18 cm.

7. Do dużej koperty należy włożyć oznaczoną pracę oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku wypełnioną kartę zgłoszenia.

8. Opłata za udział w konkursie wynosi 20 PLN (bez względu na ilość nadesłanych prac), którą należy uiścić na konto (do dnia 15.10.2006r.): Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42, 43-502 Czechowice-Dziedzice
nr. konta: ING Bank Śląski 84 1050 1256 1000 0001 0263 5281.
z dopiskiem "konkurs fotografii ojczystej"

9. W ramach opłaty organizator zapewnia zwrot nadesłanych prac drogą pocztową oraz katalog w formie płyty CD i pamiątkowy dyplom.

10. W przypadku braku opłaty, zdjęcia autora nie biorą udziału w konkursie i nie zostaną odesłane.


Jury

Organizator powołał specjalne jury konkursu w składzie: Mieczysław Wielomski - przewodniczący, Mariusz Wideryński - Prezes ZG ZPAF oraz Marek Kwaśny - vice Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. 3.5.


Nagrody i wyróżnienia

Najlepsze prace uczestników wyłonione przez powołane jury zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w ZST w Czechowicach-Dziedzicach. Pula nagród konkursu wynosi 6000zł + nagrody sponsorowane. Organizatorzy przewidują także nagrody rzeczowe. Poza tym każdy uczestnik otrzyma zaproszenie na wernisaż wystawy pokonkursowej z katalogiem oraz pamiątkowy dyplom.


Terminarz konkursu
;
Obrady Jury zaplanowane są na 17 listopada 2006 roku;
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora pocztą e-mailową do dnia 30 listopada 2006 roku;
Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wernisażem wystawy pokonkursowej odbędzie się 16.12.2006 roku o godzinie 18 w ZST w Czechowicach-Dziedzicach. Dodatkową atrakcją po wernisażu wystawy pokonkursowej będą projekcje multimedialne autorstwa Formacji Fotograficznej Landskapiści, członków Jury i zaproszonych gości.]
Fotografie konkursowe należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) na adres:

Miejski Dom Kultury
ul. Niepodległości 42,
43-502 Czechowice-Dziedzice


z dopiskiem Konkurs Fotografii Ojczystej.


W związku z powstaniem Narodowej Fototeki Fotografii Ojczystej, Organizator zwraca się z prośbą do uczestników Konkursu o dobrowolne, nieodpłatne przekazanie minimum 1 pracy na ten cel.


Materiały do pobrania:

karta zgłoszenia
pełny regulamin konkursu


Komisarz konkursu: Piotr Targosz, tel. 602 333 521, fotografia@ojczysta.pl


Konkurs został objęty patronatem: Wojewody Śląskiego i Starosty powiatu bielskiego

Patronat artystyczny: ZG ZPAF

Komentarze
Więcej w kategorii: Galerie
Daniel Petryczkiewicz: “Denerwuje mnie pozerstwo i podłączanie się pod trend eko”
Daniel Petryczkiewicz: “Denerwuje mnie pozerstwo i podłączanie się pod trend eko”
Fotograf zajmujący się głównie sportem, postanowił połączyć swoją pasję fotografowania z szerzeniem proekologicznej postawy. W projekcie “No Beauty in Plastic” zwraca...
131
0
Polacy kolejny raz triumfują w konkursie B&W Child. Zobacz najlepsze czarno-białe zdjęcia dzieci z tegorocznej edycji
Polacy kolejny raz triumfują w konkursie B&W Child. Zobacz najlepsze czarno-białe zdjęcia dzieci z...
B&W Child już od 6 lat nagradza najciekawsze monochromatyczne zdjęcia dzieci z całego świata. Właśnie dobiegła końca pierwsza część edycji na rok 2019. Powoli...
189
3
Najlepsze czarno-białe zdjęcia z konkursu MonoVisions Photography Awards 2019. Grono Polaków na podium
Najlepsze czarno-białe zdjęcia z konkursu MonoVisions Photography Awards 2019. Grono Polaków na...
Konkurs MonoVisions już od trzech lat nagradza najlepsze monochromatyczne fotografie z całego świata. Właśnie poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji. Wśród nich...
104
1