Plener i konkursy fotograficzne STF

0
Marta Majewska
8 Lipiec 2002
Artykuł na: 4-5 minut
Do wzięcia udziału w Międzynarodowym Plenerze Fotograficznym oraz w dwóch konkursach zaprasza Suwalskie Towarzystwo Fotograficzne.
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY NATURA MATKĄ LUDZI

Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Natura matką ludzi są Suwalskie Towarzystwo Fotograficzne, FOTO-CLUB Grande Synthe (Francja) i FOTO-KLUB Kowno (Litwa).
W zorganizowanie konkursu zaangażowali się również m. in. Urząd Miejski oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach.

REGULAMIN KONKURSU
adresowany jest do wszystkich fotografujących (bez względu na status, przynależność czy posiadane umiejętności).;Tematyka zdjęć powinna być zgodna z tytułem konkursu i własną interpretacją hasła Natura Matką Ludzi.; Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 5 fotografii, kolorowych lub czarno-białych.;Format prac: min. 20 x 30 cm, max 50 x 70 cm. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić numer kolejny, tytuł oraz godło autora (zgodny z wypełnionym załącznikiem nr 1).;Do fotografii należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną godłem - zawierającą wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr l).;Wpisowe za udział w konkursie: 20 zł (Polska), 5 EURO lub 5 dolarów (inne kraje). Należność za udział w konkursie należy przekazać na konto STF: PKO BP O/Suwałki nr 14 10204711 100202177 lub przekazem na adres STF;Prace należy przesłać do 10 października 2002 r. na adres: SUWALSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE, 16 - 400 Suwałki, ul. Noniewicza 71;Prace należy przesyłać w usztywnionych opakowaniach. Za szkody powstałe podczas przesyłki organizator nie bierze odpowiedzialności. ;Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wszelkie prawa do wszechstronnego dysponowania nadesłanymi pracami w celach promocyjno-wydawniczych.;Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 października 2002 roku, a wszyscy uczestnicy konkursu o wynikach konkursu i podziale nagród powiadomieni zostaną listownie.;Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia przechodzą na własność organizatorów. Prace zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród i wyróżnień.;Prace nie zakwalifikowane na konkurs zostaną zwrócone autorom najpóźniej do 30 stycznia 2003 roku.;Organizator zastrzega sobie ostateczną interpretację regulaminu jak i zmianę treści regulaminu.;Jury, którego werdykt jest ostateczny, będzie obradować w składzie: Lech Charewicz, Wiesław Osewski, Andrzej Strumiłło, Wiktor Wołkow i inni.]Lista nagród jest następująca:
  • I miejsce, statuetka Prezesa Suwalskiego Towarzystwa Fotograficznego, nagroda finansowa oraz profesjonalny sprzęt fotograficzny.
  • II miejsce, statuetka Telewizji Suwałki, medal Suwalskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz sprzęt fotograficzny.
  • III miejsce, statuetka Gazety Współczesnej, bezpłatne powiększenia pięciu sztuk fotografii w dużym formacie.
  • wyróżnienia, nagrody specjalne oraz bezpłatne powiększenia pięciu sztuk fotografii w dużym formacie.
  • każdy uczestnik konkursu otrzyma katalog pokonkursowy i plakat
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu (087) 5653333.
Komisarzem konkursu jest Maciej Romański
wolf-5@suwalki.com.pl, a sekretarzem - Grzegorz Spychalski
foto@suwalki.com.pl


KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA FOTOGRAFIA Z WAKACJI

Analogiczny jest regulamin drugiego konkursu organizowanego przez STF: Moja fotografia z wakacji. Zgodnie z założeniem organizatorów, konkurs nie tylko powinien zmobilizować do utrwalenia najciekawszej wakacyjnej sytuacji, ale również uwrażliwić na otaczający nas świat.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: dziecięco-młodzieżowej (do 21 lat) i dla dorosłych. Mniejszy niż w konkursie Natura matą ludzi jest wymagany format prac - wynosi on od 15 x 22 cm do 30 x 40 cm. Pozostałe punkty regulaminu brzmią niemal identycznie. Wpisowe wynosi 15 zł i należy je wpłacać na podany już wcześniej numer konta z dopiskiem Konkurs FOTO "Moja fotografia z wakacji". Prace należy wysłać na wskazany adres STF do 1 października 2002 roku.
Będzie je oceniać jury w składzie: Wiesław Osewski, Kazimierz Gomułka, Witold Mierzejewski i inni.
Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 października 2002 roku, a wszyscy uczestnicy konkursu o wynikach i podziale nagród powiadomieni zostaną listownie.
Nagrody:
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (087) 5653333 oraz pod adresem e-mail foto@suwalki.com.pl

Komisarzem Konkursu jest Krystyna Dutkiewicz kry_dut@wp.pl, a sekretarzem - Kasia Pieklik kasia-pieklik@wp.pl

Komentarze
Więcej w kategorii: Galerie
Jacek Deneka Fotografem Roku konkursu Drone Awards 2019
Jacek Deneka Fotografem Roku konkursu Drone Awards 2019
Jacek Deneka został laureatem Drone Awards 2019. Jednak ta edycja konkursu okazała się wyjątkowo udana dla Polaków. W kategorii „Nature“ zwyciężył Jeremiasz Gądek, a...
454
1
Alexis Goodwin: „Może powstać niezwykły uliczny kadr, gdy zostanie potraktowany jak kampania reklamowa“
Alexis Goodwin: „Może powstać niezwykły uliczny kadr, gdy zostanie potraktowany jak kampania...
Co się dzieje gdy profesjonalny retuszer i ilustrator sięga po fotografię jako środek wyrazu? Seria Alexisa Goodwina pod tytułem „Shanghai Dreams“ proponuje nam...
23
2
StreetFoto San Francisco 2019 - galeria laureatów to fotografia uliczna w najczystszej postaci
StreetFoto San Francisco 2019 - galeria laureatów to fotografia uliczna w najczystszej postaci
Za nami czwarta edycja StreetFoto San Francisco International Street Photography Awards - niezwykle prestiżowego konkursu skupionego wokół fotografii ulicznej. W gronie finalistów znaleźli się...
23
2